home > dutch > studies > theologie > ethiek > theoria > theoretisch.php
"Als iemand wijs schijnt te zijn in deze eeuw, laat hem dwaas worden, opdat hij wijs worde!" De apostel Paulus.Theorie van de Ethiek

In deze sectie zullen we uiteenzetten dat een geloofsstelling uit verschillende aspecten bestaat die door het ongelovige en zwakke hart als een tweespalt ervaren wordt en dat wij de neiging hebben om af te wijken of naar rechts of naar links. Ook voor het geloof geldt dat theorie en praktijk samen horen te gaan. Visie en leven horen elkaar aan te vullen.

Verder hoop ik u erop te wijzen dat na het afwijken men in een negatieve spiraal, een circulus vitiosus, kan terecht komen. Dit kan snel gaan, maar ook jaren duren. Het tegenovergestelde is een positieve spiraal, een circulus beneficens (eigen vindsel), die je optilt naar de ware geloofsstelling en je kracht geeft om die in praktijk te brengen.

Vele zijn de afwijkingen van de waarheid en ik zal proberen uit te leggen dat aan beide kanten ze leiden tot het ontkennen van de waarheid. Deze afwijkingen aan beide kanten staan haaks op elkaar, maar wat de waarheid betreft hebben ze een gemeenschappelijke overeenkomst. Zo staan atheïsme en polytheïsme tegenover elkaar en schijnen niets van doen te hebben met elkaar. Maar richting de gulden middenweg zijn ze even goddeloos en hebben ze zelfs overeenkomsten.

En zo hoop ik diverse theoretische begrippen aan te dragen die de andere disciplines onderbouwen en ze een gemeenschappelijke theoretische noemer geven. Maar net als wetenschappers er steeds weer mee geconfronteerd worden dat de werkelijkheid veel ingewikkelder is dan zij dachten, zo ervaar ik ook deze studie van de gulden middenweg en de vele onderlinge verbanden waar maar geen einde aan komt. Maar net als u niet de kennis hoeft te bezitten van een natuurkundige of een astrofysicus, is het wel belangrijk dat u het alfabet kent en genoeg grammatica en woorden om zinvol te kunnen leven. U hoeft geen Einstein te zijn, maar als u niet kunt (op)tellen, aftrekken, delen en vermenigvuldigen, dan is dat een grote handicap. Als u het allemaal te ingewikkeld vindt, beperk u dan tot het lezen en/of bestuderen van alleen de bijbelse teksten die ik in de thesen aanhaal overal. Die zijn immers het belangrijkste en waar het om draait.

Een woordenboek benoemt ethos de geaardheid, karakter, of de basis principes die behoren tot een bepaalde persoon, volk, cultuur, of een beweging en ethologie de studie hiervan. Al mijn theorieën zijn gewoon dat: ethologia (in het Latijn), wat etymologisch wil zeggen de studie van karakter. En inderdaad, iemands ethiek vormt de ideologie van zijn allerbinnenste ego.

Op z'n best wijzen mijn studies (de weg) naar de Here en op z'n slechts is het allemaal droge en vervelende theoriespraak en eigenwijsheid van een theoreticus. In positieve zin tracht ik de geesten te onderscheiden en het kwade aan de kaak te stellen, maar ik ben bang dat in negatieve zin ik mezelf verlies in overgetheoretiseer, waardoor de meesten zullen afhaken. Toch meen ik mijn visie te moeten vervolgen en ik kan verder alleen maar hopen en bidden dat de Here het op Zijn tijd zal zegenen. Amen.


Kijk ook naar dit concept met begeleidende waarschuwing


Raamwerk van een Theorie der Ethiek

Samenwerking van Ethische Functies
top

christologia

theologia | philosophia | anthropologia | psychologia | moralitas | theoria
christologie | bijbel | profetie | apologetiek | wetenschap | diversen
Zeer Serene en Hoge Alt

'De Stem'

Deze website werd gemaakt door:

Voor Verdere Informatie

Institutio Scripturarum,

F.W. Reitzstraat 69,

2806 TR GOUDA,

Holland (The Netherlands).

Tel.: +31-182-511735


K.v.K. #29044976

     © 1996 - 2019 - Institutio Scripturarum - Alle Rechten Voorbehouden. Disclaimer
Wat vindt u van deze website?
Naam:
Emailadres:
URL:
Anoniem:
A. Zeer goed.
B. Vrij goed.
C. Gaat wel.
D. Vrij slecht.
E. Zeer slecht.
Toelichting:


Moge de Here God jou zegenen met zijn rijke goedheid en moge Hij iedereen en alles bewaren dat jou dierbaar is.