home > dutch > studies > theologie > ethiek > psychologia > zonden-en-zondigheid.phpHet Verschil Tussen Zonden & Zondigheid

Onderhavige analyse is eigenlijk een kruising tussen antropologie en psychologie. Volgens een bijbelse antropologie zijn wij verwekt in zondigheid, dat wil zeggen dat we vanaf de conceptie een zondige natuur hebben. En volgens een bijbelse psychologie, als een resultaat, zijn wij dood in zonden en overtredingen. Men zou kunnen vragen waarom God ons dan toch onze zondige daden kwalijk neemt, maar een misdadiger, bijvoorbeeld een pedofiel, die een rechter zegt dat hij het niet kon helpen, omdat hij met een aanleg voor de misdaad was geboren, zal toch veroordeeld worden. En zo staan we allemaal schuldig voor een absoluut heilig God."Bescherm je hart meer dan welk ding ook maar waard is om beschermd te worden; want daaruit zijn de bronnen van het leven."

"Niet mijn wil moet worden gedaan..."

"...maar Uw wil moet worden gedaan."

Letterlijk of lichamelijk aspect

Verstandelijk aspect

Emotioneel aspect

Geestelijk aspect

"En Jozef bekende zijn vrouw Maria niet, totdat Jezus geboren was." Een kuis lichaam

"Wordt vernieuwd in de geest van je verstand." "Verduisterd van verstand." Een verlicht verstand

"En hij (Jezus) was onderworpen aan hen (Zijn ouders)." Een gehoorzame ziel

"Want de Vader zoekt ook hen die Hem aanbidden. God is een geest en zij die Hem aanbidden, moeten dat doen in Geest en waarheid." Een aanbiddende geest

Zwakheid

Neiging tot mysticisme

Onverschilligheid

Verwikkeld in het occulte

Eigenzinnigheid, ongehoorzaamheid, opstandigheid

Slechtheid, waarzeggerij, afgodendienst

Bezeten door demonen


Wat betreft zondigheid (de natuur; ook genaamd 'erfzonde'), zijn wij allemaal even corrupt. Maar wat betreft zonden (de daden), is het een kwestie van gradatie. Dit wordt duidelijk gezien in de bergprediking, waar de Here voorbeelden geeft van gradaties van boosheid en schelden. Het volgende schema moge dienen om een steeds erger wordende afglijding te duiden in de houdingen en het bestaan van ons mensen.

geleid

vrij

misleid

afhankelijk

verdrukt

verslaafd

gedreven

gedwongen

lijfeigene van

bezeten

De profeet Samuel betichte koning Saul met de woorden: Zie, gehoorzaamheid is beter dan offerande en luisteren dan het vette van rammen. Want ongehoorzaamheid is als de zonde van waarzeggerij en eigenzinnigheid is als slechtheid en afgodendienst. Dit duidt erop dat occulte praktijken en waarzeggerij even slecht zijn als een ongehoorzame houding. Opstandigheid, in de grond, is satanisch. Is het niet daarom dat de Here de Farizeeërs ervan langs gaf met de beschuldiging dat hun vader niet Abraham was, maar de duivel!

De paradox is dat wanneer je een slaaf van Christus bent, dat je dan pas echt vrij bent. De waarheid zal je vrij maken. En uiteindelijk is de Here Zelf de Waarheid. Om de waarheid te leren en om te vechten voor geestelijke vrijheid, vergt veel luisteren en gehoorzaamheid. De Schrift staat hier centraal. En het gebed opent de Bijbel en bevestigt die en helpt je om het allemaal waar te maken. Maar het overbenadrukken van gebed leidt tot fanatisme en het overbenadrukken van bijbel lezen leidt tot farizeeïsme. Zoals altijd is het een kwestie van balans.

De zondige en aangeboren natuur waarmee we allen behept zijn, waardoor we geneigd zijn tot het kwade, is zo corrupt dat God het niet oplapt, noch het nieuw maakt of het verandert op welke manier dan ook. Paulus: Ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, er geen goed is. Daarom zegt de Here Nikodemus dat we opnieuw geboren moeten worden. Ons onbesneden hart moet besneden worden. (Dit gold al in de tijden van het O.T.) Ons stenen hart moet vervangen worden door een hart van vlees. Onze smerige lompen moeten verwisseld worden voor kleding die geen voller op aarde wit kan maken. Wanneer Paulus zegt dat er geen goed in ons is, denk ik dat hij de oude Adam in ons bedoelt, die oorspronkelijke en zondige natuur waarmee we geboren worden. Wanneer we uit God geboren worden door de Heilige Geest, hebben we een natuur die goed is en heilig en die niet kan zondigen. Ware christenen hebben zowel een vleselijke als een geestelijke natuur. Ik weet dat dit schizofreen klinkt en dat is het ook...

De wijsheid die we ons eigen moeten maken is om dood aan de zonde te zijn en levend voor Christus. Doodt dan uw leden die op aarde zijn, onreinheid, slechtheid ... en hebzucht, wat afgodendienst is. De drie hoofdzonden, volgens de eerste brief van Johannes, zijn de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven. Op deze drie cardinale punten werd Christus getest door de duivel. We moeten leren om onze neiging tot het verkeerde uit te hongeren en we moeten ons verlangen naar het goede voeden en naar liefde, vrede en rechtvaardigheid, deugd en lof, naar afhankelijkheid van de Heer en naar aanbidding van de Vader en de Zoon streven. Op deze manier leren we te onderscheiden tussen goed en kwaad.

De Here zegt dat ondanks het feit dat wij slecht zijn, we toch ook goede dingen kunnen doen. Welke vader onder jullie, wiens zoon hem om een stuk brood vraagt, zal hem een steen geven? Of een schorpioen voor een ei, of een slang voor een vis? Als dan jullie, die slecht zijn, goed kunnen doen, zo veel meer de hemelse Vader. Dit is omdat, in Adam, we gegeten hebben van de boom van de kennis van goed en kwaad. Wij zijn in staat tot het goede, maar in onze motivatie willen wij onafhankelijk zijn van God, ja we willen het totaal over onszelf voor het zeggen hebben. Wij willen geen verantwoording afleggen aan een 'man in the sky', die zijn stuk vlees uit ons plezier snijdt. En dat maakt ons kwetsbaar en zelfs onwetend, wat betreft hogere waarheden.

God is een vergevend God. Gedurende onze aardse levens straft Hij ons niet naar onze zondigheid, noch onze zonden. Als U ons zou bezoeken naar onze zondigheid, zouden we allang vernietigd zijn. Maar Hij is niet een soort Sint Nikolaas. En ook niet een boeman. God is Liefde. God is Licht. Ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Dat God ons lief heeft, verzekerd ons van Zijn trouw, maar dat Hij licht is, eist ónze trouw.


top

christologia

theologia | philosophia | anthropologia | psychologia | moralitas | theoria

top

christologie | bijbel | diversen | apologetiek | theologie | wetenschap


Wat vindt u van deze website?
Naam:
Emailadres:
URL:
Anoniem:
A. Zeer goed.
B. Vrij goed.
C. Gaat wel.
D. Vrij slecht.
E. Zeer slecht.
Toelichting: