home > dutch > studies > theologie > ethiek > psychologia > psychologisch.php
"Als iemand wijs schijnt te zijn in deze eeuw, laat hem dwaas worden, opdat hij wijs worde!" De apostel Paulus.Ethiek van de Psychologie

Waar een objectieve psychologie het gedrag en de onderbewuste motivatie van mensen beschrijft, daar beschrijft een bijbelse psychologie de symptomen van psychologische problemen. Het ergste probleem is de zondeziekte van autotheïsme, de geaardheid om god te spelen over onze naasten. Oorspronkelijk betekent psychologie 'kennis van de ziel' en volgens mijn antropologisch overzicht heeft de ziel vooral met emoties te maken. Dit zou psychologie de studie van menselijke gevoelens en emotionele motivatie maken, zoals het in het gedrag tot uiting komt.

Een objectieve psychologie houdt ook rekening met de grote rol die het ingewikkelde brein speelt in emoties en rekent daarom met psychiatrische problemen en andere fysiologische factoren die een rol spelen in emotie. Maar dat is niet het onderwerp van een ethische psychologie.

Waar antropologie beschrijft wat de mens is, daar legt psychologie uit wat maakt dat hij zich gedraagt zoals hij zich gedraagt. Daarom betrekt een bijbelse psychologie ook het geweten, de wil en het hart erbij. Sinds de uitvinding van antidepressieve middelen en andere soorten van farmaceutische drugs, heeft de discipline van psychologie haar oog verloren voor de grote theologische debatten over het hart, de wil en het geweten. En deze spelen een centrale rol in onze psyche.

Een psychologie van de ethiek, of een ethische psychologie, maakt een morele inschatting over de voornaamste meningen en theorieën over menselijke emoties en motivatie, zowel als over de laatste twee in het algemeen. Dat is voornamelijk wat we hier zullen proberen.Christen & Cultuur

Zonde & Ziekte

Zonde & Ziekte--2

Zonden & Zondigheid

Eten & Drinken

Angst & Moed

Test Je Christelijke Talenten (Engels--PDF)
top

christologia

theologia | philosophia | anthropologia | psychologia | moralitas | theoria
christologie | bijbel | profetie | apologetiek | wetenschap | diversen
Zeer Serene en Hoge Alt

'De Stem'

Deze website werd gemaakt door:

Voor Verdere Informatie

Institutio Scripturarum,

F.W. Reitzstraat 69,

2806 TR GOUDA,

Holland (The Netherlands).

Tel.: +31-182-511735


K.v.K. #29044976

     © 1996 - 2019 - Institutio Scripturarum - Alle Rechten Voorbehouden. Disclaimer
Wat vindt u van deze website?
Naam:
Emailadres:
URL:
Anoniem:
A. Zeer goed.
B. Vrij goed.
C. Gaat wel.
D. Vrij slecht.
E. Zeer slecht.
Toelichting:


Moge de Here God jou zegenen met zijn rijke goedheid en moge Hij iedereen en alles bewaren dat jou dierbaar is.