home > dutch > studies > theologie > ethiek > psychologia > eten-en-drinken.phpEten en Drinken

Eten en drinken is waarschijnlijk meer populair dan sex. Sex is intenser, maar eten brengt dagelijks voldoening, vaak drie of meer keer. De kunst is om het te variëren, van het gewone tot het buitengewone, van water tot wijn en terug. Het is aan de individuele christen of hij of zij aan vasten wil doen. Sommige mensen geloven in vasten niet op religieuse gronden, maar alleen voor hun gezondheid."Of we nu eten of drinken, we doen het als voor de Heer."

"Hij heeft ons overvloedig gezegend opdat we er rijkelijk van genieten."

"...en nadat ze gevast en gebeden hadden ..."

Letterlijk of lichamelijk aspect

Verstandelijk aspect

Emotioneel aspect

Geestelijk aspect

"...en wanneer ze vrolijk zijn, serveert men de wijn van mindere kwaliteit." "Het hart wordt gesterkt door brood."

"Drink een beetje wijn en niet alleen water, vanwege je maag en vele zwakheden." "Het koninkrijk van God bestaat niet uit eten en drinken, maar uit rechtvaardigheid, vrede en vreugde in de Heilige Geest. Hij die Christus dient in Hem (de H.G.) is acceptabel voor God en nuttig bewezen voor mensen in het algemeen."

"Een rechvaardig mens eet voor de verzadiging van zijn ziel."

"De mens moet niet alleen door brood leven, maar door elk woord dat uit de mond van God komt." "...dat het hart mag gesterkt worden door genade en niet door eten."

"Laten we eten en drinken en vrolijk zijn, want morgen sterven wij."

"Zij die zwak zijn, eten groenten."

Te veel hamburgers

Vegetarisme

Atkin's dieet

Veganisme

Eten van rauw varken

Fructarianisme

Kannibalisme // Breathenarianisme


Aan de linker zijde van de gulden midden weg in deze zaken kan men ongezonde gewoonten aantreffen. Sommige mensen willen letterlijk als dieren zijn, streven dit bewust na en eten rauw vlees. Er is niets mis met filet americain, maar als je er een voorliefde op na houdt om rauw vlees te verorberen, dan is er werkelijk iets erg mis met je. In de woestijn aten de Israelieten van destijds het rauwe vlees van kwakkelen. En ze riepen het oordeel van God over zich af. Kannibalisme is zeldzaam en natuurlijk extreem crimineel. Maar rechts van de waarheid vind je het zeldzame Hindoe idee van het leven alleen van lucht. Mensen die daar in geloven lijken wel een doodswens te hebben en zijn op zijn minst wanhopig. De apostel Paulus stelt dat zij die vlees eten niet de vegetariërs (zoals de Zevende Dag Adventisten) behoren te verachten. Maar de vegetariërs moeten de vleeseters niet veroordelen. Ook hier kan men in de greep van extreme gewoonten komen zoals veganisme en zelfs sap- en fruit diëten (natuurlijk niet de suikerwaters die je in de supermarkt vindt, maar pure sappen). Maar zelfs dit kan een tijdelijk goed doel dienen.

Uit gewoonte kan men onevenwichtige eetpatronen ontwikkelen, zoals het eten van teveel hamburgers en het drinken van teveel cola. Maar Johannes de Doper vaarde wel bij een dieet van wilde honing en sprinkhanen. Maar natuurlijk, wanneer terug uit de woestijn, moet ook hij een stevige maaltijd hebben genoten. Ik herinner me toen ik jong was dat suikergoed een lekkermij was. Maar nu zijn velen in de westerse wereld verslaafd geraakt aan suiker, wat zelfs in de sambal zit. Dit is een gevaarlijke trend. Maar slechte gewoonten zijn moeilijk te breken. Maar we moeten het, als we serieus willen zijn over een nationale en individuele gezondheid.

Diëten zoals die van dokter Atkins zijn gevaarlijk voor de bloeddruk, om maar over je hart te zwijgen. Velen zijn de zielen die alternatieve voedselgewoonten hebben uitgeprobeerd, verzonnen door dwaallichten, vanwege een wanhopig verlangen om gewicht te verliezen of om je gezondheid terug te krijgen. Ik geef toe dat er veel verwarring bestaat en dat het moeilijk is om een gezonde kijk op deze zaken te krijgen. In Japan leren leerlingen op jonge leeftijd al om over gezond eten na te denken. Mensen als Jamie Oliver vechten tegen de bierkaai van big business en lethargische eters. Ook gaan we graag voor de koopjes in plaats van voor gezond eten. Maar wat is wijzer. Nu goedkoop eten op het risico van hart en vaatziekten, of duurder eten kopen die je gezond houden, energie geven, een lach op je gezicht brengen en die je een algeheel gevoel van welbehagen geven?

Velen gaan van het ene extreme naar het andere en belanden zo in een overdreven training van hun lichaam. Ook tot de benadeling van kwaliteit tijd met hun gezin en tot het gemis van studiegelegenheid voor hun carrière. Sommigen nemen toevlucht tot anabolen alleen om er gezond uit te zien en sterk en beschadigen zo hun gezondheid en verliezen hun oorspronkelijke goede voornemens. Insanity training is precies dat, waanzin.

In de Bijbel treffen we gezond advies aan. Maak jezelf soms vrolijk ter gelegenheid van een verjaardag of huwelijk. Word een beetje tipsy (tenzij je alcoholist bent geweest), maar laat de situatie niet uit de hand lopen en wordt nooit een weekend drinker. De Bijbel waarschuwt tegen overmatig alcoholgebruik, maar maakt ook reclame voor prettig vermaak op zijn tijd. Paulus raadt zijn bekeerling Timotheus aan om niet alleen water te drinken, maar ook een beetje wijn te nuttigen voor zijn maag en vele zwakheden. En Salomo stelt dat een rechtvaardig persoon tot verzadiging van zijn ziel eet. Dus niet teveel eten om je zenuwen te kalmeren of uit gewoonte teveel eten om een dieperliggende emotionele pijn te stllen. Om het laatste op te lossen, wordt ons aangeraden om van ieder woord dat uit de mond van God komt te leven.

Let us memeorize the scripture For certainly the kingdom of God is not eating and drinking, but righteousness and peace and joy in the Holy Spirit. For he that serves Christ through Him (the Holy Spirit) is acceptable to God and approved for people. Let us unlearn to abuse food and drinking to feel better and let us exercice our spiritual power to find rest and joy in the Lord Jesus. That way we will learn to be happy indeed. The heathen, the Lord preached, seek what they will eat and drink and with what they will clothe themselves. Let these not be our priorities.

Laten wij het volgende bijbelvers uit het hoofd leren: Want zeker, het koninkrijk van God is niet voedsel en drinken, maar rechtvaardigheid en vrede en vreugde in de Heilige Geest. Want hij die Christus dient in Hem (de Heilige Geest), is acceptabel voor God en nuttig voor de mensen. Laten we het afleren om voedsel en drinken te misbruiken om ons beter te voelen en laten we onze geestelijke kracht uitoefenen om rust en vreugde te vinden in de Here Jezus. Op die manier zullen we echt geluk vinden. De heidenen, predikte de Heer, zoeken wat zij zullen eten en drinken en met wat zij zich zullen kleden. Laten deze dingen niet onze prioriteiten zijn.


top

christologia

theologia | philosophia | anthropologia | psychologia | moralitas | theoria

top

christologie | bijbel | diversen | apologetiek | theologie | wetenschap


Wat vindt u van deze website?
Naam:
Emailadres:
URL:
Anoniem:
A. Zeer goed.
B. Vrij goed.
C. Gaat wel.
D. Vrij slecht.
E. Zeer slecht.
Toelichting: