home > dutch > studies > theologie > ethiek > philosophia > ziel-in-bloed.phpDe Ziel Is in het Bloed

Iedereen weet dat bloed noodzakelijk is om te leven en volgens de Bijbel is het zelfs iets heiligs. Sommigen ontkennen dit en vinden het geen probleem om bloedworsten te eten of het vlees van verstikte dieren. De meesten van ons hebben griezelige verhalen gehoord over heidenen die bloed drinken uit schedels. Maar aan de andere kant heb je sekten die tegen bloedtransfusie zijn en dan heb je inheemsen in India die zelfs geen insecten dood drukken, omdat ze denken dat de zielen van hun voorouders er misschien in voortleven.

Ik vermoed dat levensfilosofieën als vegetarisme en veganisme oorspronkelijk te maken hadden met ideeën over het belang van bloed en het feit dat dieren wezens zijn met eigenschappen die veel op die van mensen lijken. Denk bijvoorbeeld aan de gevoelens die ze kunnen uiten en de intieme band die kan groeien met hun eigenaars.

De Hindoe cultuur beschouwt koeien zo heilig dat tijdens bepaalde feesten hun uitwerpselen door de haren van toegewijden worden gesmeerd. Dit alles moge duidelijk maken dat houdingen en ideeën ten opzichte van bloed een kaleidoscoop aan filosofieën en theologieën aan de dag leggen van antieke en tegenwoordige culturen. Het moge duidelijk zijn dat er een verergering optreedt aan de rechterzijde van dit spectrum en ook aan de linkerzijde, die van vegetarisme loopt tot het in leven houden van insecten als de dragers van zielen, aan de rechterkant en die loopt van onachtzaamheid over bloed tot het drinken ervan, aan de linkerkant. Koppensnellen en de angst om insecten te doden zijn de twee wederzijdse tegengestelde extremen aan de diepste onderkant van deze cirkel."Laat alle dingen gedaan worden tot eer van de Heer."

"Sommigen eten vlees."

"Sommigen eten groenten."

Letterlijk of lichamelijk aspect

Verstandelijk aspect

Emotioneel aspect

Geestelijk aspect

Tot Noach: "Ik geef je het vlees van alle dieren tot voedsel en de angst van de mens zal op de dieren zijn."

"Wie kan zien dat de geest van de mens naar boven gaat en de geest van een dier naar beneden?"

"Eet geen bloed, want de ziel is in het bloed."

Tot Adam: "Ik geef jullie de vrucht van alle bomen tot voedsel." "Het is het bloed dat verzoening maakt voor de ziel."

Het is OK om verstikte dieren te eten.

Bloedtransfusie is een kwade zaak.

Het is OK om bloedworsten te eten.

Koeien zijn heilig en het eten van vlees zou verboden moeten worden.

Het drinken van bloed is gezond en lekker.

Zelfs ratten zijn heilig en het nuttigen van koeiemelk en vis zou verboden moeten worden.

Koppensnellen is OK // Het doden van insecten is slecht


Het moge duidelijk zijn dat er niets mis is met een bloedtransfusie om iemands leven te redden. Het idee in de Bijbel is dat wanneer je bloed gebruikt om het leven te ondersteunen, door het te eten, dat het het bloed van dieren is dat onnoodzakelijk misbruikt wordt, terwijl de schepping een smorgasbord aan mogelijkheden biedt om je te helpen te leven. Een bloedtransfusie ondersteunt wel het leven, maar het is menselijk bloed dat voor een ander vergoten wordt. Het is iets unieks en een uitzondering en er is een groot verschil met het drinken van menselijk bloed, wat een kwalijke zaak zou zijn.

De Bijbel stelt dat de ziel zich in het bloed bevindt en het verbod om het te eten, vult je met eerbied voor het leven. Maar je overdrijft dat respect wanneer je het nuttigen van vlees verbiedt. De apostel Paulus zegt het zo: Hij die zwak is, eet groenten. Toch maant hij dat vleeseters vegetariërs niet moeten verachten en dat vegetariërs de vleeseters niet behoren te veroordelen.

In het eerste concilie maanden de oudsten in Jeruzalem de christelijke volgelingen uit de heidenen dat ze zich moesten onthouden van het eten van bloed en verstikte dieren. Het laatste, vanzelfsprekend, omdat het bloed niet weggevloeid was. Ik ben er zeker van dat het een overdrijving is om te concluderen dat je dan maar geen biefstuk moet eten, omdat er nog een paar druppels bloed in zitten. Maar aan de andere kant behoren christenen geen bloedworsten te eten, omdat bloed een van de hoofdbestanddelen ervan is. Voor een slachthuis is het een goede gewoonte om bloed behoorlijk kompleet te laten wegvloeien.

Als christen maak ik me totaal niet druk over het ritueel slachten van dieren. Het Nieuwe Testament legt uit dat de dieren die in de tijden van het Oude Testament geslacht werden, voorafschaduwingen zijn van het echte offer van Christus aan het kruis van Golgotha, waar Hij Zijn bloed vergoot voor ons allen. Zonder het vergieten van bloed, is er geen vergeving van zonden. Het hele rechtssysteem is gegrond in de idee dat misdaden en overtredingen rechtgezet moeten worden en dat opgelopen schade op een of andere manier vergoed behoort te worden. Nu, het ultieme kwaad door mensen begaan, is het openlijke misachten van Gods rechten op ons en dat vermeerderd met het veronachtzamen van de overtredingen tegen elkaar. De ultieme zonde van autotheïsme, het zetten van de mens in Gods plaats, vergt de ultieme straf. Alleen de zondeloze en volmaakte Persoon van Jezus Christus kon hier met der daad voor betalen.

En dit brengt ons bij de echte heiligheid van het leven, het vervullen van alle rede en betekenis in Hem Die ons schiep en ons terugkocht met Zijn kostbaar bloed. Hij is de graankorrel die in de aarde valt, sterft en honderdvoudig vrucht draagt. Hij is de boom van het leven die ons met de bron van het leven vult (de Heilige Geest). Hij is het lam gekend van voor de fundering van de aarde en geslacht vanaf die fundering. Hij zal de grote Alles in alles zijn tot in alle eeuwigheid!


top

christologia

theologia | philosophia | anthropologia | psychologia | moralitas | theoria

top

christologie | bijbel | diversen | apologetiek | theologie | wetenschap


Wat vindt u van deze website?
Naam:
Emailadres:
URL:
Anoniem:
A. Zeer goed.
B. Vrij goed.
C. Gaat wel.
D. Vrij slecht.
E. Zeer slecht.
Toelichting: