home > dutch > studies > theologie > ethiek > philosophia > filosofisch.php
"Als iemand wijs schijnt te zijn in deze eeuw, laat hem dwaas worden, opdat hij wijs worde!" De apostel Paulus.Ethiek van de Filosofie

Het woord filosofie bestaat uit de Griekse woorden 'liefde (voor) wijsheid', oftewel 'wijsbegeerte'. Welnu, in de betekenis van Spreuken 2, indien we naar wijsheid speuren als naar verborgen schatten, dan zullen wij de ware kennis van zaken vinden. In het N.T. wijst de apostel Paulus erop dat Christus de Wijsheid van God is geworden (sofia tou theou), die dwaasheid is voor de intelligentia, een ergernis voor de Joden en een obstakel voor politici.

In Kolossenzen waarschuwt de gezegende apostel Paulus ons tegen filosofie die leeg bedrog is van menselijke tradities. Hij bedoelt niet dat alles wat filosofie heet verkeerd en gevaarlijk is en daarom boosaardig. Hij refereert aan de overleveringen van denkers die zichzelf als de maat nemen om zaken te verstaan. En die zichzelf met zichzelf meten en zo een zichzelf herhalend systeem in beweging brengen dat op zijn best een paar goede ideeën heeft om reclame te maken voor de rest van hun onzin. En in de brief aan de Korinthiërs leert hij ons dat geestelijke dingen begrepen worden door geestelijke mensen, of d.m.v. geestelijke dingen. Een ongeestelijk persoon kan niet begrijpen waar wij het over hebben, omdat zijn of haar hart nog niet verlicht is door het evangelie.

Maar ook historische en politieke samenzweringstheorieën die je het gevoel geven hoe slecht de wereld is en hoe goed jezelf eigenlijk bent als een slachtoffer van het systeem, of als een wedergeboren christen afgezonderd door God; zijn in feite leeg bedrog van filosofie waar Paulus ons tegen waarschuwt. Ook overdreven heiligheids- en afzonderingshoudingen zijn dat, louter leeg bedrog. Vele zijn de trucjes en leugens die satan tegen ons afvuurt om de doelmatigheid van de Heilige Geest tegen te werken en ons af te doen wijken van het rechte pad dat naar het Nieuwe Jeruzalem leidt.

De definitie en het doel van filosofie dat de bedoeling is om in deze subsite te dienen, is de liefde voor en het begrijpen van scheppingsaspecten. Theologie houdt zich bezig met God en wijsbegeerte met de Schepping. En de Schepping is alles betreffende de dingen in de hemel en op aarde, van engelen als Michael en Gabriel tot zaken als koken en natuurlijke wetenschappen. Hoewel de engelenhemel boven het universum van de sterren uitgaat, maakt het nog wel deel uit van de Schepping in de wijdere betekenis.Van Oorzaak & Gevolg tot Betekenisvolheid

Achilles en de Schildpad

Wat Is Bewustzijn?

Wat Is Werkelijkheid?

Leven Is in het Bloed

Goed & Kwaad in Filosofie


top

christologia

theologia | philosophia | anthropologia | psychologia | moralitas | theoria
christologie | bijbel | profetie | apologetiek | wetenschap | diversen
Zeer Serene en Hoge Alt

'De Stem'

Deze website werd gemaakt door:

Voor Verdere Informatie

Institutio Scripturarum,

F.W. Reitzstraat 69,

2806 TR GOUDA,

Holland (The Netherlands).

Tel.: +31-182-511735


K.v.K. #29044976

     © 1996 - 2019 - Institutio Scripturarum - Alle Rechten Voorbehouden. Disclaimer
Wat vindt u van deze website?
Naam:
Emailadres:
URL:
Anoniem:
A. Zeer goed.
B. Vrij goed.
C. Gaat wel.
D. Vrij slecht.
E. Zeer slecht.
Toelichting:


Moge de Here God jou zegenen met zijn rijke goedheid en moge Hij iedereen en alles bewaren dat jou dierbaar is.