home > dutch > studies > theologie > ethiek > moralitas > sexueel.phpGulden Middenweg van de Sexualiteit


"Laat het huwelijksbed onbevlekt zijn".

"Jullie, mannen, heb jullie vrouwen lief zoals Christus Zichzelf aan de Kerk gaf".

"...zij die vrouwen hebben, alsof ze geen vrouwen hadden".

Letterlijk of lichamelijk aspect

Verstandelijk aspect

Gevoelsaspect

Geestelijk aspect

"Je borsten zijn als druiventrossen ... als tweelingen van een ree." "Wees te allen tijde dronken van haar borsten." Sex is puur plezier.

"Liefde is sterk als de dood." "Jullie, mannen ... woont bij haar met verstand, ... eer gevende ... opdat jullie gebeden niet verhinderd worden." Communicatie is belangrijk in de liefde.

"En Izaak ... nam Rebekka en zij werd zijn vrouw en hij had haar lief." "En David troostte Batseba." "Jullie, mannen ... woont bij haar met verstand, ... eer gevende ... opdat jullie gebeden niet verhinderd worden." Emotie is zeer belangrijk in de liefde.

"Hij die trouwt doet goed, hij die niet trouwt doet beter." "En Jozef had geen gemeenschap met zijn vrouw tot Jezus geboren werd." "Het is een goed ding om geen vrouw aan te raken." Onthouding en celibaat zijn beter.

Schuine moppen.

Overdreven preutsheid.

Living apart together.

Sex is alleen voor het krijgen van kinderen.

Ontucht & overspel.

Sex en plezier zijn zonde.

Orgies/tantrische sex.


Aan hen die zelfbeheersing overdrijven, geeft de apostel Paulus het advies om de echtelijke verplichting (het orgasme) je partner niet te onthouden. Maar hij onderricht ons ook dat het beter is om zo-ie-zo niet te trouwen, als je je kan onthouden (want, zegt hij, "Het is beter te huwen dan van begeerte te branden").

De Bijbel onderricht ons ook om met onze vrouwen niet om te gaan zoals de heidenen doen en dan denk ik aan dingen als anale sex. Cunnilingus, fellatio, Russische sex en masturberen, daar blijf ik maar van af.

Ik wil hier geen aandacht besteden aan allerlei zaken wat onze sexualiteit betreft, noch haar rol in de geschiedenis. Dat laat ik aan de discretie van de lezer over. Maar het moet van mijn hart dat, evenals in het oude Griekenland voor het komen van de Here Jezus in het vlees (Die kwam in de 'volheid' der tijden), er veel Lesbiënnes en homosexuelen waren. En zo ook nu, in onze tijd die het einde van het christelijke tijdperk nadert, is dat het geval. Ik hoef de bedachtzame lezer alleen maar naar teksten als het eerste hoofdstuk van de brief aan de Romeinen te verwijzen. Op argumenten dat homo's zo geboren worden en er daarom niets aan kunnen doen, antwoord ik dat zij onder demonische invloed staan vanaf hun puberteit of zelfs nog eerder. Voor hen is zelfbeheersing de beste weg. Het is beter om een leven lang tegen je neigingen te vechten (dit geldt ook voor pedofielen, travestieten, transsexuelen, bestialen en ook voor dekhengsten, nymfomanen en mensen die als kwee geboren worden), dan voor eeuwig de hel in te gaan, of om beschaamd te staan, hoewel gered, bij de komst van de Here Jezus. God heeft man en vrouw geschapen, niet twee Eva's of twee Adammen.

De bijbel leert ons de gulden middenweg, weergegeven in de goudgekleurde secties. Wanneer je maar één kant van de waarheid belicht, dan verwaarloos je automatisch de andere en eigenlijk tot nadeel van wat je zo waardevol beschouwt. Ook hier moge het duidelijk zijn dat men niet moet weglopen met een idee en niet ter rechter of ter linkerhand moet afwijken. De vier aspecten van geest, ziel, verstand en lichaam hebben elkaar nodig; natuurlijk geleid door het geweten, de wil en het hart (het centrum van onze persoonlijkheid). Hoewel we in een gevallen en beschadigd universum leven, voorziet de Here ons, in Zijn erbarmen en genade, van wijsheid door Zijn Woord, die wij uit kunnen voeren in een leven dat tot eer van God is in deze schepping.

Na in het kort hen genoemd te hebben die sexzonden begaan, zou ik ook iets tot hen willen zeggen die slachtoffers van hen zijn. Het duurt gewoonlijk jaren, zo ooit, om van zo iets af te komen en het te overwinnen. Maar men moet werken in de richting van vergeving en van het loslaten van alles; dit geldt ook voor alle gevallen van incest. Zo niet, dan zul je vernietigd worden door je angst, frustratie, woede, jaloersheid en wat het ook moge zijn dat jou het meest martelt. De Here kan en geeft ook daadwerkelijk verlossing aan velen en Hij wil jou ook zegenen. Persoonlijk heb ik jaren, nadat mijn vrouw mij verlaten had (ook vanwege mijn eigen zwakheid en hardheid van hart) een probleem met pornografie en masturbatie gehad. Maar nadat ik Hem om de gave van onthouding had gebeden, gaf Hij die ook. En ik weet zeker dat als Hij mij dat niet had gegeven, Hij mij een tweede vrouw had geschonken. Maar dit is natuurlijk niets vergeleken met mensen die in de prostitutie gedwongen worden of die slachtoffer zijn van pedofielen, ouders of familie. Maar het principe is hetzelfde, verlossing.

Luister naar mijn youtube video over HLBT's (Engels).top

christologia

theologia | philosophia | anthropologia | psychologia | moralitas | theoria

top

christologie | bijbel | diversen | apologetiek | theologie | wetenschap


Wat vindt u van deze website?
Naam:
Emailadres:
URL:
Anoniem:
A. Zeer goed.
B. Vrij goed.
C. Gaat wel.
D. Vrij slecht.
E. Zeer slecht.
Toelichting: