home > dutch > studies > theologie > ethiek > moralitas > moraal.php
"Als iemand wijs schijnt te zijn in deze eeuw, laat hem dwaas worden, opdat hij wijs worde!" De apostel Paulus.Ethiek van de Moraliteit

Hier hopen wij uiteen te zetten dat een echte moraliteit noch door een overdreven heiligheid wordt weggevoerd, noch dat het het ontbreekt aan waardigheid en dat het ons hele wezen aangaat, zelfs tot in de kleine details van de ethikette. Want moraliteit schrijft niet alleen sexuele rijnheid voor, maar heeft ook te maken met zaken die schakeren van financiële mores tot hoe we onze belastingaanslag invullen.

Een waarachtige moraliteit houdt zich niet zomaar aan koude wetten, maar gaat zelfs ethische overwegingen te boven. Dat wil zeggen, het doet haar uiterste best om de ander lief te hebben, zelfs tot het wegcijferen van zichzelf toe en ze vloeit over van liefhebbende zorg; zo nodig. "Een wijs man heeft zijn eigen ziel lief, maar hij die zijn vlees geweld aandoet, is hartvochtig," volgens Salomo.

Moraliteit wordt gekenmerkt door een balans van vele zaken, van het hart tot het verstand en van de geest tot het lichaam. Evenals fysiek het lichaam een ingewikkelde zaak van balans is van hormonen tot bloedsuiker en van de hypofyse tot de alvleesklier, zo is ook een moreel gebalanceerd persoon gezond. Niet alleen behoren emoties onderling in balans te zijn, zij moeten beheerst worden.

En niet in het minst is het waar dat "kennis van heilige zaken, gezond verstand" is. Wanneer je hart geestelijk gericht is op de Here, dan heb je visie in je leven en dat is noodzakelijk om te volharden in je christelijke roeping.


De Gulden Middenweg van de Moraliteit

De Gulden Middenweg in Sexuele Zaken

top

christologia

theologia | philosophia | anthropologia | psychologia | moralitas | theoria
christologie | bijbel | profetie | apologetiek | wetenschap | diversen
Zeer Serene en Hoge Alt

'De Stem'

Deze website werd gemaakt door:

Voor Verdere Informatie

Institutio Scripturarum,

F.W. Reitzstraat 69,

2806 TR GOUDA,

Holland (The Netherlands).

Tel.: +31-182-511735


K.v.K. #29044976

     © 1996 - 2019 - Institutio Scripturarum - Alle Rechten Voorbehouden. Disclaimer
Wat vindt u van deze website?
Naam:
Emailadres:
URL:
Anoniem:
A. Zeer goed.
B. Vrij goed.
C. Gaat wel.
D. Vrij slecht.
E. Zeer slecht.
Toelichting:


Moge de Here God jou zegenen met zijn rijke goedheid en moge Hij iedereen en alles bewaren dat jou dierbaar is.