"DE VREZE DES HEREN IS HET BEGIN VAN WIJSHEID EN KENNIS!"
home > dutch > studies > theologie > ethiek > ethiek.php


CHRISTUS JEZUS IS DE FELLE ZON DER GERECHTIGHEID DIE EEN SMERIG MEER DOET STINKEN EN EEN MOOI MEER DOET SCHIJNEN!
Theologie van de Ethiek

In het portaal van deze subsite kunt u studies aantreffen in de volgende disciplines: christologie, theologie, filosofie, antropologie, psychologie, moraliteit, en theorie.

Deze studies beantwaoorden de volgende vragen: christologie (Christus is de Weg, en de Waarheid, en het Leven), theologie (Waar komen we vandaan?), filosofie (Waar zijn we?), antropologie (Wie zijn wij?), psychologie (Hoe zijn wij?), moralitas (Wat moeten wij zijn en doen?), theorie (Wat drijft ons?).

Deze subsite is bedoeld om mensen bekend te maken met mijn theologie van de ethiek, waaraan hier begonnen is.

In deze afdeling wijzen wij op Christus Jezus als het centrum van het universum. Hij noemt Zichzelf het begin en het einde, de Alfa en de Omega. Ook zullen we trachten om definities op te zetten van de disciplines die hierboven vermeld zijn. Wanneer je verstand en je hart oprecht zijn, dan volgen ook goede ideeën over andere zaken. En wanneer je hart en je verstand afwijken van Christus, dan zullen al je andere theorieën als zoveel dominostenen omvallen.

Natuurlijk vloeien alle disciplines in elkaar over en zijn ze in feite afhankelijk van elkaar. Dit bewustzijn leidt tot synthetisch denken en algeheel originele overzichten. Maar onderscheid maken tussen de diverse zaken leidt tot analyse en nuances in dingen die nieuw en gedetailleerd inzicht verlenen.

We zullen proberen niet te theoretisch bezig te zijn, want het is de bedoeling dat we handvatten voor het leven zullen doorgeven. Het N.T. gebruikt de term 'geleerd door God' (theodidactos) en inderdaad dat is de ware theologie van de ethiek. Niet een droog en vruchteloos redeneren van een steriel intellect, maar de glorieuze kennnis van het hart en van het verstand die mensen kunnen vullen met enthousiasme voor hun eigen levens en die van hun medemensen.

Laat de lezer zich er bewust van zijn dat alles wat ik doe is het maken van impressionistische schetsen. Het hele oeuvre lijkt misschien indrukwekkend, maar ik beweer niet een universele filosofie uitgedacht te hebben. De tijd om te proberen alles omvattende systemen te fabriceren, is al lang voorbij. En terecht, want alleen God Zelf draagt het hele universum door Zijn eigen kracht. Bovendien dienen onze levens te bestaan uit levende relaties met de Here Jezus. En omdat we allemaal uniek zijn, is ieder een mysterie in een notendop en iedere christen leeft zijn/haar leven. Universele systemen, die toch maar hoogmoedige rationele pogingen waren om god voor ons allemaal te spelen, zijn in feite leeg bedrog. Alles wat wij kunnen doen, is een klein gedeelte van het leven beschrijven. En ik hoop en bid dat de lezer iets ervan op prijs kan stellen en er baat bij heeft. Het is met deze gedachten dat we aan deze grote opdracht beginnen.


Kijk ook naar dit concept met begeleidende waarschuwingBelangrijke Christenentop

christologia

theologia | philosophia | anthropologia | psychologia | moralitas | theoria
christologie | bijbel | profetie | apologetiek | wetenschap | diversen
Zeer Serene en Hoge Sopraan

'De Stem'

Deze website werd gemaakt door:

Voor Verdere Informatie

Institutio Scripturarum,

F.W. Reitzstraat 69,

2806 TR GOUDA,

Holland (The Netherlands).

Tel.: +31-182-511735


K.v.K. #29044976

     © 1996 - 2024 - Institutio Scripturarum - Alle Rechten Voorbehouden. DisclaimerWat vindt u van deze website?
Naam:
Emailadres:
URL:
Anoniem:
A. Zeer goed.
B. Vrij goed.
C. Gaat wel.
D. Vrij slecht.
E. Zeer slecht.
Toelichting:


Moge de Here God jou zegenen met zijn rijke goedheid en moge Hij iedereen en alles bewaren dat jou dierbaar is.