home > dutch > studies > theologie > ethiek > anthropologia > antropologisch.php
"Als iemand wijs schijnt te zijn in deze eeuw, laat hem dwaas worden, opdat hij wijs worde!" De apostel Paulus.


Ethiek van de Antropologie


Waar een goede antropologie op een objectieve manier de (aspecten van de) mens beschrijft, daar maakt een bijbelse antropologie een diagnose van het probleem genaamd 'de mens'. Antropologie betekent 'kennis van het menselijke wezen' en daarom moet een christen niet voorbij gaan aan wat de Bijbel hierover te zeggen heeft.

Persoonlijk zou ik de studie van menselijk karakter, los van gedrag, toeschrijven aan antropologie, evenals de culturele verschillen tussen volkeren, naties en verschillende. Maar dat is niet, direct, het onderwerp van een ethische theologie. Echter de Bijbel acht gehele volkeren verantwoordelijk en zal ze eens ter verantwoording roepen. En hoewel hun gedrag in de eerste plaats het onderwerp van een of andere massa psychologie is, nationaal karakter valt onder de studie van een christelijke etnische antropologie.

Mijn antropologische overzichten vallen onder de studie van een theoretische antropologie, maar een antropologie van de ethiek maakt een morele inschatting van de voornaamste meningen en theorieën over wat de mens is.Het Menselijk Wezen

Oorsprong van de Menselijke Soort

top

christologia

theologia | philosophia | anthropologia | psychologia | moralitas | theoria
christologie | bijbel | profetie | apologetiek | wetenschap | diversen
Zeer Serene en Hoge Alt

'De Stem'

Deze website werd gemaakt door:

Voor Verdere Informatie

Institutio Scripturarum,

F.W. Reitzstraat 69,

2806 TR GOUDA,

Holland (The Netherlands).

Tel.: +31-182-511735


K.v.K. #29044976

     © 1996 - 2019 - Institutio Scripturarum - Alle Rechten Voorbehouden. Disclaimer
Wat vindt u van deze website?
Naam:
Emailadres:
URL:
Anoniem:
A. Zeer goed.
B. Vrij goed.
C. Gaat wel.
D. Vrij slecht.
E. Zeer slecht.
Toelichting:


Moge de Here God jou zegenen met zijn rijke goedheid en moge Hij iedereen en alles bewaren dat jou dierbaar is.