home > dutch > studies > profetie > prof4.php


De Derde Dag van Israel en de Zesde Dag van de Menselijke Geschiedenis

In de profetie van Hosea wordt voorspeld dat het volk Israël bezocht wordt na twee dagen en dat ze weer tot leven verwekt worden op de derde dag. Dit vinden we ook in de geschiedenis van de barmhartige Samaritaan die geld voor twee dagen gaf voor het slachtoffer! Nu, deze twee dagen zijn geen 2000 jaren, zoals men zou kunnen denken; maar het zijn dagen van de menselijke geschiedenis. De zeven dagen zijn de volgende, naar analogie van Genesis hoofdstuk 1. De eerste dag is het tijdperk van het geweten en eindigde in de zondvloed. De tweede dag is de periode van regering door rechters (zo ook genoemd in het boek Job) die afgescheiden en verheven zijn boven de wateren van de volkeren. De derde dag begon met Abraham en leidt de geschiedenis van Israël in dat ten einde kwam op het kruis (land komt tevoorschijn boven de wateren en het groen begint te ontluiken). De vierde dag begon met Pinksteren, het begin van de Kerk of de Bruid van Christus (de zon en de maan). De vijfde dag komt na de Opname van de Kerk in de wolken en op de vijfde dag gaat de volheid van de heidenen in (de vogels en de vissen die hoog en diep gaan in geestelijke kennis en wijsheid en de grote zeedieren, grote mannen en vrouwen die buitengewoon inzicht zullen hebben). Ook spreken de Here en de apostel Paulus van een onverstandig volk dat het volk Israel tot jaloersheid zal verwekken. Nu, de Kerk kan gewoon niet de volheid van de heidenen zijn, want de Bruid wordt veeleer uit de heidenen uitverkoren. En de Kerk kan ook niet het volk zijn dat Israël tot wedijver aanspoort, omdat de geschiedernis van de Kerk veeleer het tegenovergestelde heeft bereikt.

De zesde dag van de menselijke geschiedenis moet wel de derde dag zijn van de profetie van Hosea, namelijk de bekering en het herstel van Israël en aan het begin van deze dag moet de terugkomst van Elija geplaatst worden. In deze dag komt Israël tot de volheid van man en vrouw, Christus en Zijn volk. De volkeren worden hier voorgesteld als dieren waar Israël heerschappij over heeft. En dit in de zevende dag, het duizendjarige rijk; wanneer de menselijke geschiedenis haar rust vindt in de Here en er toch na alles het paradijs zal zijn. Jesaja voorspelt dat het lam bij de leeuw zal liggen en dat een kind zijn hand in het hol van een adder zal steken. Aan het einde van de zesde dag zullen het beest en de antichrist de wereld verleiden en de gelovigen terroriseren. Aan het begin van de zevende dag zal Christus terug komen en Zijn voeten zullen staan op de Olijfberg (te onderscheiden van Zijn komst in de wolken om Zijn bruid te halen aan het einde van de vierde dag); volgens de profetie van Zacharia en die berg zal in tweeën gespleten worden. Het aardse Jeruzalem zal boven alle bergen verheven worden en daarom zullen bergen als de Himalayas naar beneden zinken. Dit in verband met een voorspelde aardbeving zoals er nog nooit een geweest is (alle tectonische platen moeten wel een enorme schuifpartij gaan maken dan). De achtste dag staat voor het nieuwe begin en leidt de nieuwe hemel en aarde in.

Vele zijn de voorspellingen die te maken hebben met de zesde en zevende dag en als men ze alle in een boek zou samen brengen--een gigantisch werk--dan zou men een zeer gedetailleerd overzicht van de toekomst hebben in die tijden. Alles wat we hier kunnen doen, is kort en bondig zijn. Zie ook De 7 Dagen van de Menselijke Geschiedenis en haar 13 Koningen.

Anderen denken dat de nieuwe hemel en nieuwe aarde vertegenwoordigd worden door de zevende dag, wanneer God van al Zijn werken zal rusten. Dit kan niet juist zijn, want in het duizendjarige rijk zal het originele plan om de mensheid van het paradijs te laten genieten, plaats vinden. Een jonge man zal honderd jaar zijn en de mensen zullen weer zo oud als Methusalem worden. De volkeren zullen genezen. Hoe kan dit op de zesde dag plaats vinden? Het wordt ook voorgesteld in de zogenaamde Left Behind films dat het beest en de antichrist kort na de opstanding en ten hemelneming van de Kerk, zullen verschijnen op het wereldtoneel. Mensen die dit geloven voegen de zesde dag samen met de zevende, alsof ze niet onderscheiden zijn! Bovendien zouden deze dagen dan zo kort zijn, dat het gewoon niet aannemelijk is. Christus zegt dat de Vader werkt en dat Hij werkt. Wanneer de Here terug komt als de leeuw van Juda, zal Hij rusten en zullen wij met Hem verheven worden. Dat het Millennium de zevende dag moet zijn, blijkt ook duidelijk uit het feit dat de periode in welke de Bruid gevormd wordt, de vierde dag moet zijn (de Zon van gerechtigheid en de maan die Hem reflecteert). Als men daarvandaan telt, moeten duidelijk nog drie dagen volgen. De eeuwigheid is niet zo zeer uitgebeeld als een rust van de geschiedenis, maar is veeleer de achtste dag--het nieuwe en eeuwige begin.

Wanneer men dit allemaal ziet, wordt men beschermd tegen zogenaamde accurate voorspellingen over de terugkomst van de Here. De Here Zelf zei tegen Zijn leerlingen in Handelingen hoofdstuk één dat het ons niet gegeven is de tijden en gelegenheden te weten die de Vader in Zijn eigen macht heeft geplaatst. Ja, Hij zegt van Zichzelf dat Hij, als een mens natuurlijk, niet de dag of uur van Zijn eigen terugkeer kent. Hoe blind en hoogmoedig dan zijn mensen die beweren dat zij het jaar, of zelfs de maand of week kunnen voorspellen. Want zij beweren dat je alleen de dag en het uur niet kan weten. Zij die denken dat ze zelfs de dag weten, zijn zo blind dat het zowel belachelijk als gevaarlijk is. Mijdt hen als de pest.

Profetie wordt een licht genoemd en ik mag dit verder definiëren als een licht voor het hart en de ziel, niet alleen voor het verstand. Als we ons beperken tot zogenaamde intelligente kennis, dan zijn we maar betweters. En de apostel Paulus waarschuwt ons dat kennis hoogmoedig maakt... en daarom zelfs blind. Nu, wat is het licht van het begrijpen van de zeven, om niet te zeggen acht dagen? Ten eerste geldt deze kennis voor hen die dan zullen leven. In een Psalm wordt zelfs voorspeld wat de achtereenvolgende plaatsen zijn die de koning van het Noorden zal overwinnen, een voor een, zodat getrouwe Joden in die tijd er rekening mee kunnen houden. Daarom moeten we ook ervanaf blijven wie dan wel het beest of de antichrist zal zijn. Omdat het nog twee dagen duurt voordat zij op het aardse toneel verschijnen, kunnen en moeten wij concluderen dat zij NU niet onder ons zijn en dat zij die wijzen naar bepaalde politici, het helemaal bij het verkeerde eind hebben. (Er zijn zelfs christenen die beweren dat politici in het geheim allemaal satanisten moeten zijn, omdat zij de wereld aan het voorbereiden zijn voor de tijd van het beest en de valse profeet. Vele zijn de zielige samenzweringstheorieën die opgehangen worden aan het idee dat het beest kort of direct na de Opname van de Kerk ten tonele verschijnt). Dit zal allemaal zonneklaar zijn voor de gelovigen in die tijd. Daarom, als men dit allemaal begrijpt, dan wordt men bewaard tegen zulke dwaalleringen en wordt men verlicht door de geest van de profetie.


Meer profetieëntop

christologie | bijbel | diversen | apologetiek | theologie | wetenschap


Wat vindt u van deze website?
Naam:
Emailadres:
URL:
Anoniem:
A. Zeer goed.
B. Vrij goed.
C. Gaat wel.
D. Vrij slecht.
E. Zeer slecht.
Toelichting: