home > dutch > studies > profetie > prof2.php

HET MIDDEN-OOSTEN VOLGENS BIJBELSE PROFETIE: Oude Steden


Dat Sodom en haar omringende dorpen een herstel zullen beleven, kan makkelijk geconcludeerd worden uit Ezech.16:53-61. De diepere reden is dat, omdat Judah en Israël en in het bijzonder Jeruzalem, dieper gezonken waren in Gods ogen dan Sodom; ook Sodom (die de zuster van Jeruzalem wordt genoemd) hersteld zal worden. Het is zelfs zo (zie de verzen 53 en 55) dat Sodom en Samaria iets eerder zullen opleven dan Jeruzalem.

Uit de profeet Obadjah kan men begrijpen dat ook Edom in de eindtijd een soort nationale rol zal spelen. Vers 15 verwijst naar de dag van de Here die ook de dag van de wraak van God wordt genoemd (Jes.61:2). [Let op dat het aangename jaar van de Here de tijd is van het optreden van Christus (vgl.Lu.4:16-20) en dat, in hetzelfde vers, de wraak spreekt van de Apocalypse, de zeventigste en laatste jaarweek van Daniël (vgl. Dan.9:24-27). Daarom sloot de Here de boekrol, omdat de volgende zinsnede binnen hetzelfde vers nog op zijn minst tweeduizend jaar op zich zou laten wachten!].

In feite zullen verschillende oude (bijbelse) naties en diverse grote steden van vroeger hersteld worden door God. In hoeverre dit de naties van vandaag, met hun grenzen, zal raken; weet ik niet. Het Midden Oosten, zou men kunnen zeggen, ondergaat nu al en zeker in de toekomst, een soort geboorteweeën. Dit wordt in het bijzonder van het Joodse volk gezegd. [Zie bijv. Jer.14:21; Jes.26:17,18; Jes.66:7(!) (de Here Jezus kwam dus al voor de nationale eindtijd van geboorteweeën)].

Nineveh en Assyrië, de koning van het Noorden (zie het boek Nahum), het tegenwoordige Mosul, zal herleven en vernietigd worden door zowel Juda als Israel (de 10 stammen, die dan ook hersteld zullen zijn) nadat ze hebben huisgehouden in Israel op een verschrikkelijke manier (Micha 5:5, Joël 2 en elders). De stad Tyrus (de oude stad zelf [zie Ezech.26:21]) zal niet opleven. Het oude Babylon (ZOALS gelegen in het tegenwoordige Iraq) schijnt ook geen rol meer te zullen spelen (vgl.Jes.14:22). En zo zijn er voorspellingen over de Filistijnen, Egypte en andere zaken die nog in vervulling moeten gaan. De meeste christenen zijn niet bekend met deze specifieke toekomsten, omdat zowel de katholieken als de protestanten menen dat er geen rol meer is weggelegd voor Israel als Gods volk en dat zij in hun plaats zijn gekomen. Evangelicalen, baptisten, pinkstergemeenten en anderen hebben hier ook niet echt verstand van.


Meer profetieëntop

christologie | bijbel | diversen | apologetiek | theologie | wetenschap


Wat vindt u van deze website?
Naam:
Emailadres:
URL:
Anoniem:
A. Zeer goed.
B. Vrij goed.
C. Gaat wel.
D. Vrij slecht.
E. Zeer slecht.
Toelichting: