home > dutch > studies > diversen > woord-weten.php

"Woord & Weten"

Woord en weten, Gods Woord en de menselijke interpretatie. Wanneer de bijbel het heeft over de zienlijke en onzienlijke dingen, dan mogen wij dat als de stoffelijke en onstoffelijke zaken beschouwen. Echter, men moet wel bedenken dat formules als s=v × t, waar mensen mee werken, niet in de bijbel terug te vinden zijn. De bijbel is geen menselijk leerboek maar een goddelijk leerboek. Volgens Paulus zien we nu door een onduidelijk glas in een raadsel, dan zullen we kennen zoals we gekend zijn. Daarom blijft al ons denken en doen maar beperkt mensenwerk. Maar dat wil niet zeggen dat ze niet verhelderend kunnen zijn en geen nut hebben.

We moeten goed onderscheid maken tussen de volgende dingen: in de bijbel komt koken voor, maar de bijbel leert je niet koken; ook geeft de bijbel geen recepten (tenzij je 2 Koningen 4: 38,39 beschouwt als een recept en dat is het nauwelijks). Maar de Here Jezus wil ons helpen en kracht geven om onze levens te leiden tot Zijn eer en tot elkaars voordeel. Als je koken wilt leren, moet je dus niet bij de bijbel zijn, maar bij praktische wijsheid die de Here in de natuur heeft gelegd. Sommigen zeggen dan ook dat de Here niet alleen de bijbel ons als boek geeft, maar ook de schepping als een soort boek! Zo zegt Paulus: 'Leert de natuur u niet dat het een eer voor een vrouw is om lang haar te hebben, enz.'

Nu, wat mijn antropologie en ethische theologie betreft: natuurlijk probeer ik die zoveel mogelijk op de bijbel te baseren. Maar ik probeer ook uit de schepping te leren en ten dele van wat anderen gezegd hebben. Als dingen maar niet in tegenspraak zijn met Gods Woord en ze moeten natuurlijk zoveel mogelijk door dat Woord ingegeven zijn.

Hoewel de natuur ons veel dingen leert die over duizenden jaren opgebouwd de culturen van deze wereld vormen, van kookkunst tot de ruimtevaarttechniek; is het voor hen die Hem liefhebben en Zijn komst liefhebben, zo dat Zijn Woord de eerste plaats inneemt. De natuur is voor ons uiteindelijk maar een gebroken en gevallen en zelfs vervloekte schepping die zijn heerlijkheid niet alleen verloren heeft, maar waarvan gezegd wordt, dat satan de god van deze eeuw is en de overste van deze wereld (cosmos in het Grieks, of universum in het Latijn; maar geestelijk bedoeld). Zo zie je dan ook dat de modernste technieken van de Romeinen slechts dienden om hun god, de duivel, te dienen. Het Colosseum, bijv. in Rome, is een architectonisch voorbeeld voor arena's tot op de dag van vandaag, zo gaaf was die uitvinding. Maar het diende tot zo'n laag plezier van de massa's van toen, dat je wel kan zeggen dat de Romeinen zelf de barbaren waren en niet de volken die hen lastig vielen, zoals de Germanen en anderen. Onze voorgangers in het geloof, de broeders en zusters van het Smyrna tijdperk (de 2de brief van Johannes in Openbaring), werden daar opgeofferd tot vermaak van de burgers van die wereldstad. Daarom ook, verwachten wij een nieuwe hemel en nieuwe aarde.

Wat technieken van koken tot ruimtevaart betreft, die behoren tot de dingen van de wereld (cosmos of universum; hier letterlijk bedoeld) en zij die getrouwd zijn worden opgeroepen zich met de dingen van de wereld (1 Kor. 7) bezig te houden, om je man of je vrouw te behagen. Maar wij worden ook opgeroepen de dingen van boven te bedenken, waar onze Here is, en niet, in de eerste plaats, de dingen van deze aarde.

Bedenk daarom bij je studie dat menselijke kennis, gebaseerd op de natuur, deel uitmaakt van de oude, gevallen schepping en dat de universiteiten grotendeels in de macht van de tegenstander, de prins der duisternis liggen. Ook christelijke scholen, hogescholen en universiteiten, zijn niet ontkomen aan zijn invloed. Zijn gedachten zijn ons niet onbekend, zegt Paulus. Hij wil niet dat wij in rust elkaar liefhebben, of, zoals de bijbel ons oproept, dat wij van te voren het goede bedenken voor alle mensen; laat staat dat wij tot aanbidding van de Vader en de Zoon komen, of daarin groeien. Daarom veroorzaakt hij onrust onder de broeders en zusters en probeert hij al zijn vurige pijlen op ons af te schieten. Maar wij kunnen die tegenhouden met het schild van de wapenrusting uit Efeze 6 en ze uitdoven.

Dat God spot met de wijsheid van de wereld, dat zegt Paulus in 1 Korinthe. 'Hij vangt de wijzen in hun eigen wijsheid'. Wij zouden zeggen, Hij verslaat ze met hun eigen wapens! En zo zie je en hoor je dat de grote theorieën en filosofieën elkaar opvolgen en dat elke filosoof zichzelf het belangrijkst vindt, om alleen maar weer letterlijk in het graf terecht te komen en vergeten te worden. Denkers hebben de neiging om veel te absoluut bezig te zijn en buiten de grenzen van hun wetenschap te gaan. 'Het patroon of schema van deze wereld gaat voorbij', maar 'hij die leeft voor Hem, blijft tot in der eeuwigheid'.


Wat vindt u van deze website?
Naam:
Emailadres:
URL:
Anoniem:
A. Zeer goed.
B. Vrij goed.
C. Gaat wel.
D. Vrij slecht.
E. Zeer slecht.
Toelichting: