home > dutch > studies > diversen > womanned.php

"En zij zal Maninne heten! (Gen. 2:23b)"

Dat buiten Gods genade om het praktisch onmogelijk is om de ware gulden middenweg te vinden, moge duidelijk zijn wanneer we de moraal gadeslaan. Uiterst rechts treffen we Moslim vrouwen aan die letterlijk opgesloten zijn en die op zijn best een (zeer) ondergeschikte rol moeten vervullen. Uiterst links treffen we westerse vrouwen aan die helemaal uit hun dak gaan wanneer een male stripper hun sexuele lusten tot ontbranden brengt. De meeste culturen bewegen zich binnen deze extremen.

In de ogen van de Moslim zijn westerse vrouwen maar hoeren en gevallen schepselen en in de ogen van de westerling zijn Moslim vrouwen slaven en hun mannen onderdrukkers. Een Moslim meisje liet mij weten dat in haar ogen westerse vrouwen in ieder geval leven, maar ik weet ook van westerse meisjes die (terug) verlangen naar wat een Puriteinse reinheid en onschuld(ige waardigheid) genoemd zou kunnen worden. Wie heeft het bij het rechte eind hier? Het antwoord is dat beide het bij het verkeerde eind hebben!

Ook hier biedt de tijdloze moraal van de bijbel ons uitkomst uit het dilemma. Maar het leven daarbuiten met al zijn verkeerde voorbeelden van unisex en militant feminisme kan ons zo in de war maken dat het bijna onmogelijk is om op een fijngevoelige manier ons gedrag en uiterlijk vorm te geven. Toch houdt de ware waardigheid haar hoofd koel, omdat zij haar ogen vast gericht heeft op bijbelse voorbeelden en idealen.

Wat dan is de gelukkige middenweg, de gulden regel, of de aurea mediocritas zoals de Romeinen dat noemden? Echter, hier wil ik niet in details treden. Ik ben bang dat ik je alleen maar de indruk zou geven je lastig te vallen met mijn eigen voorliefdes. Ik kan je alleen maar het advies geven om naar de ware wijsheid in al deze dingen te zoeken en om je verstand en hart open te houden met de constante vraag of je niet te rechts of links bent (geworden). Ga door met jezelf onder de loep te nemen en vraag je ook af wat je motieven zijn en dat in het licht van de bijbel. Doe dit alles in een zo volledig mogelijke afhankelijkheid van God en Zijn Woord en doe dit met veel gebed al vragende of de Here je wil verlichten door het werk van de Heilige Geest. Bij alles wat je doet, denk hieraan: De echte gulden middenweg is geen compromis, noch aan de linkerkant, noch aan de rechterkant!


Wat vindt u van deze website?
Naam:
Emailadres:
URL:
Anoniem:
A. Zeer goed.
B. Vrij goed.
C. Gaat wel.
D. Vrij slecht.
E. Zeer slecht.
Toelichting: