home > dutch > studies > diversen > triaden.php

"Summiere overzichten door denken in drievoud"

DE SCHEPPING: a.mensen, b.dieren, c.dingen.

a.mensen 1:

 • I. homo sapiens
 • II. homo artifex
 • III. homo faber

b. dieren 1:

 • I. vis
 • II. beesten
 • III. vogels

c. dingen 1:

 • I. zeeën
 • II. aarde
 • III. hemel

a.mensen. 1.I. homo sapiens:

 • I. homo religiosus
 • II. homo intellectualis
 • III. homo faciens

b. dieren 1.II. beesten:

 • I. 'behema' huisdieren (incl.koeien en ezels)
 • II. 'chajja' wilde dieren
 • III. 'remes' kruipende dieren (insekten)

c. dingen 1.II. aarde:

 • I. weilanden
 • II. bergen
 • III. valleien

a.1.III. homo faber:

 • I. werkman
 • II. handwerksman
 • III. slaaf

b. dieren 2.:

 • I. aardse dieren
 • II. hemelse dieren (zoals de paarden die Elijah verplaatsten)
 • III. satanische dieren (zoals centauren)

c. dingen 1.III. hemel:

 • I. lucht
 • II. sterren
 • III. derde hemel (voor engelen; paradijs

a.2.(zie Genesis hoofdst. 10):

 • I. Semieten
 • II. Japhethieten
 • III. Hammieten

b. dieren 2.II.hemelse wezens:

 • I. seraphim
 • II. cherubs
 • III. levende wezens

c. dingen 2:

 • I. groen
 • II. gesteente
 • III. water

a.2.I. Semieten:

 • I. Joden
 • II. Ishmaelieten
 • III. Edomieten

b. dieren 1.II. beesten I.huisdieren:

 • I. 'vee'
 • II. katten en honden
 • III. getemden

c. dingen 2.I. groen:

 • I. gras
 • II. groente en specerijen
 • III. bomen

a.2.I. Semieten. I.Joden:

 • I. Messiaanse Joden
 • II. Israelieten
 • III. 10 stammen

b. dieren 1.II. beesten I.huisdieren I 'vee':

 • I. koeien
 • II. paarden
 • III. schapen en geiten

c. dingen 2.II. gesteente:

 • I. edelstenen
 • II. stenen
 • III. zand

a.2.I. Semieten. II.Ishmaelieten:

 • I. Moslims
 • II. Arabieren
 • III. Plaatstelijken (zoals de Berbers)

b. dieren 1.II. beesten I.huisdieren III.getemden:

 • I. 'wild' (varkens, eland, enz.)
 • II. vogels
 • III. vissen (dolfijnen, enz.)

c. dingen 2.II. gesteente,III.zand:

 • I. 'modder'
 • II. klei
 • III. cement

Dat triadisme een handig stuk denkgereedschap is, is welbekend. Zelf kunt u het gebruiken om zaken te ordenen of te analyseren. Zelfs tijd, e.g.: verleden, heden, toekomst. Historiografie, nieuws/media, futurologie. Geschiedenis, aktualiteiten, profetie.

Zo het sociale aspect van het leven: individualiteit, collectiviteit, solidariteit, enz.

Feitelijk gezegd, beide macro-evolutionaire theorieën en scheppingstheorieën zijn uiteindelijk uitingen van geloof die boven de kim van de rede uitstijgen. Alleen hun proponenten hebben de neiging om te factualiseren en te overdrijven wat eigenlijk een hypothese is. De waarheid is dat God micro-evolutionaire processen heeft gebruikt in de geschapen hoofdsoorten. Dat wil niet zeggen dat ik in een vorm van thesïtische evolutie geloof, maar in micro-evolutie binnen de geschapen soorten.

Dat is in feite wat Darwin (die als een theoloog begon en die zich later afvroeg of hij als aap wel gelijk had) had ontdekt op de Galapagos eilanden. Alleen vele van zijn volgelingen maakten er macro-evolutie van om God uit het universum weg te redeneren. Macro-evolutie leert dat alle soorten uit elkaar ontwikkeld zijn. Daar is geen enkel bewijs voor en ook de zogenaamde missing links zijn daarvan nog nooit gevonden.


Wat vindt u van deze website?
Naam:
Emailadres:
URL:
Anoniem:
A. Zeer goed.
B. Vrij goed.
C. Gaat wel.
D. Vrij slecht.
E. Zeer slecht.
Toelichting: