-->

home > dutch > studies > diversen > sexned.php

"Is het praten over sex alleen maar voor de slaapkamer?"

Voordat ik met het onderwerp begin, eerst dit. Mannen geven liefde om sex te krijgen en vrouwen geven sex om liefde te krijgen. In het algemeen natuurlijk. Op deze manier zitten ze eigenlijk opgesloten in zichzelf zonder in echte harmonie te leven. Om te leren lief te hebben, MOET je petting en zelfs te intieme omhelzingen vermijden voordat je getrouwd bent. Je MOET eerst leren om te communiceren en het karakter van de ander op prijs te stellen. Doe je dat niet, zal je relatie en huwelijk vroeg of laat schipbreuk lijden. Wanneer de tijden moeilijk worden--en dat zal gebeuren--en je relatie op de proef wordt gesteld, zal het niet door het bed gered worden, maar door zelfopoffering en liefdevol begrip. Mannen zijn egoïsten en vrouwen hebben de neiging om zichzelf op te offeren en beiden kunnen hier heel ver in gaan. De bijbel roept mannen op om hun vrouwen lief te hebben met al de kracht van hun wil en hart (agape liefde) en bij hen te leven met verstandigheid en tedere beminning en ze eer te geven (zodat hun eigen gebeden niet verhinderd worden). Sex op zich is geen goede basis voor een huwelijkse betrekking. Persoonlijk heb ik bijna in dit alles gefaald.

Daarom is het een goed ding als een jongeman eerst leert om zijn sexuele begeerten onder controle te houden. Hij moet niet denken dat zijn mannelijkheid afhangt van sex alleen. Hij MOET leren om emotionele warmte te geven. Sex zonder liefde is egoïstische lust en min of meer een vorm van masturbatie of komt zelfs op (statutaire) verkrachting neer. Het idee van volwassenen (tegenwoordig de prille jeugd ook) die instemmen met elkaar, is een idee uit de mannenwereld om vrouwen die niet beter weten onder controle te houden. In tijden van zogenaamde sexuele bevrijding zijn het bijna altijd de vrouwen die het slachtoffer zijn en de kinderen volgen later... Het beste dat een man kan doen voor zijn kinderen is in de eerste plaats hun moeder lief te hebben. (De apostel Paulus zegt in Efeze 5 dat 'hij die zijn eigen vrouw liefheeft, die heeft zichzelf lief'. Met andere woorden, als je jezelf niet accepteert en liefhebt, dan kan je je vrouw ook niet liefhebben. Begin ermee je aan je vrouw te wijden en dan zal je ook jezelf leren liefhebben). En terwijl het huwelijk langer duurt, hebben de mannen de neiging om verbitterd te raken tegen hun vrouwen en de vrouwen worden dienovereenkomstig teleurgesteld. Ook heeft de man vaak de gewoonte om frustraties opgedaan op de werkplek en in het leven af te reageren op zijn vrouw en zij zal dan haar vriendelijk begrip verliezen voor hem en zal op subtiele wijze gaan protesteren en later openlijk. En dan zal de man op zijn beurt weer naar andere vrouwen uitzien of zelfs een hoereloper worden.

Persoonlijk geef ik de voorkeur aan natuurlijke methoden om teveel zwangerschappen te voorkomen (zoals de Billingsmethode of de basale thermometer als de vrouw een regelmatige cyclus heeft ((de dochters van Lot wisten precies wanneer ze vruchtbaar waren en als vrouwen bij elkaar, hadden ze dezelfde cyclus!)) ). Maar ik ben niet per se tegen kunstmatige middelen. Want daar is ook een plaats voor. Rebelse of overdreven religieuze vrouwen die denken dat ze zomaar van hun mannen kunnen verwachten dat ze zich maar verder onthouden zijn ongevoelig en zouden moeten luisteren naar de apostel Paulus die waarschuwt dat de duivel beide de man en de vrouw zal proberen te verleiden.

En zo ben ik al begonnen om te praten over sex buiten de slaapkamer. In behoudende kringen heerst er een gewoonte om dit onderwerp weg te moffelen. Dit omdat ze zich schamen en schuldig voelen. En het laatste niet zonder reden! In dit korte artikel zou ik een geleidelijke, trapsgewijze oplopende sexuele opvoeding willen verkondigen, ook voor volwassenen en dat tot ver in het huwelijk. Natuurlijk hoeven de meesten van ons niet te weten waarmee artsen, sexuologen en criminologen op dit gebied zich bezig houden. Wat betreft kunst, romans en films zou het goed zijn om niet te expliciet te zijn en niet de geslachtsdaad te tonen, maar die op een figuurlijke wijze weer te geven. We doen er goed aan om geen misbruik te maken van naaktheid om twijfelachtige redenen, maar om er naar te kijken (ik bedoel geen [soft]porn!) als iets van de schepping; als iets dat boven persoonlijke liefde van een paar uitgaat. Ook als we hier netjes in zijn, kunnen we de jeugd vertellen dat dit ook iets is dat de Here Jezus geschapen heeft.

Ik herinner mij dat mijn moeder mij betrapte op het hebben van allerlei boeken op het gebied van sexuele informatie, omdat ik op mijn 15de al bezorgd was dat ik mijn toekomstige vrouw elk jaar zwanger zou maken. Ze legde er beslag op, verborg ze en nam mij mee naar mijn vader en hij zei mij dat ik me hier niet mee bezig hoefde te houden en dat het wereldse boeken waren en dat alles zo natuurlijk gaat als met onze hond van toen. Ik was woedend, mij te vergelijken met onze hond!

De bijbel spreekt de taal van mensen, is voor mensen bedoeld en houdt zich bezig met zaken die belangrijk zijn voor mensen. Dit betreft zonder twijfel ook sexualiteit. Als je dit wegmoffelt en verzwijgt, dan vraag je om problemen.

Mijn eerste boek werd veroordeeld door de geloofsgemeente waar ik lid van was en men heeft het vernietigd. Nu, in dit boek--samen met wat andere dingen die moeilijk te verwerken zijn voor serieuze Christenen--beschreef ik de mooie situatie van Adam en Eva voor de zondeval. Ik beschreef hoe Adam een hert had gezien die zijn neus in de zij van zijn vrouwtje stopte en ik ging niet verder in detail en dat hij geen partner voor zichzelf zag. Ik gebruikte zelfs geen woorden als 'borst' en verwees zeker niet naar de intieme delen. Ik probeerde uit te leggen dat het Nieuwe Testament zegt dat wij dezelfde emoties hebben als Elija en dat je dat ook mag toepassen op wat Salomo deed in het Hooglied, waar hij de borsten van zijn geliefde vergelijkt met de welpen van een ree, of met druiventrossen en haar statuur met die van een palmboom die hij zou beklimmen om er de vruchten van te plukken. Maar mijn pleidooi viel op dovemansoren. 'Wees te allen tijde dronken met de borsten van de vrouw van uw jeugd', schreef Salomo. Maar als je dat schrijft of zegt in zulke bekrompen kringen--hoewel de bijbel zelf het ons leert--dan ben je een zondaar op weg naar de hel.

Nu, men heeft mij ook beticht aangaande mijn korte verhalen en sommige 'zware broeders' zouden mij buiten sluiten zonder pardon, als ze zouden weten van mijn boek 'Gospel of Love' dat ik in 1997 schreef.

Ik herinner deze mensen eraan en verwijs naar de sexuele taal van de bijbel waarin profeten zeggen 'Zij hinneken een ieder naar hun buurvrouw als weldoorvoederde hengsten' en een ander vers waar staat 'Zij hebben een ejaculatie als van paarden' en weer een andere passage waar een profeet met zijn blote billen moet lopen, zodat dus ook zijn membrum virile zichtbaar was. Natuurlijk was dit een zeer zeldzame uitzondering en Batseba was misschien wel te onzorgvuldig toen ze op een terras of in een tuin zichzelf aan het wassen was. Dan wordt er van Saulus en zijn metgezellen gezegd dat de geest over hen kwam en ze de hele nacht naakt lagen (in dit geval betekent dat misschien dat ze zonder bovenkleed lagen ((Echter in het N.T. in de sport centra betekende naakt zonder een draad aan je lijf. Daarom ook zei de apostel Paulus tot Christenen: "Als je niet besneden bent, laat het zo; en tot Joden, als je besneden bent, laat het zo." Want via een pijnlijke ingreep was het namelijk mogelijk om je besnedenzijn ongedaan te maken, door langzaam, over een periode, het kleine beetje voorhuid dat over was gebleven, op te rekken)) ). En ten slotte, is de apostel Paulus zo verbolgen over de 'versnijders' dat hij het uitroept dat ze zichzelf maar moesten verminken. In klare taal kun je zeggen: 'Laten ze maar hun eigen penissen afhakken!' En tussen haakjes, als je je vies voelt wanneer je dit leest, dan is dat je eigen geweten dat spreekt! Want onwetendheid en naïviteit zijn niet hetzelfde als reinheid van hart. En wanneer je je schuldig voelt en je schaamt over je eigen sexualiteit, dan kun je ook niet veel van de intimiteit met je partner genieten.

Dit is allemaal zeer openlijke taal, waarvan sommigen beweren dat die alleen maar voor de slaapkamer bedoeld is. Vanwege zo'n houding worden de jongens en meisjes in vele kerken en groepen onwetend gehouden en daarom misbruikt door pedofielen die vrij hun gang kunnen gaan met hun zieke spelletjes. Het is zo erg dat in mijn straat ze zeggen 'Jezus redt, kindertjes opgelet!' Want in de Katholieke kerken hebben priesters al 1500 jaren jongens en meisjes verkracht, vrouwen misleid en homosexualiteit bedreven. Het instituut van verplicht celibaat is inderdaad een leerstuk van demonen.

Waar het in de Kama Sutra om draait is dat je leert te genieten van natuurlijke sex, zonder er een schuldgevoel bij te hebben. Wanneer je een meisje dat pas ontmaagd is dwingt om standje 69 te hebben (of erger, je vriendin het laat doen) dan is dat inderdaad een schaamteloze en dwaze zaak die alleen maar averechts kan werken.

Verder zou ik erop willen wijzen dat de apostel Paulus zelf gescheiden moet zijn geweest, of op z'n minst een weduwnaar was (want waarom anders waren er die hem verboden ((opnieuw)) te huwen). Bovendien was het onder Farizeeërs de gewoonte om een vak te leren, buiten het bestuderen van de bijbel en te trouwen op hun 18de. Dat hij een lange tijd naar Arabië ging, kan zeker zijn omdat hij, zodra hij zich bekeerde, zijn vrouw verloor (door impliciete echscheiding). Hij had een lange tijd nodig om over deze en andere zaken helderheid te krijgen. Toen leerde hij van de Here dat 'het beter is om niet (opnieuw) te huwen'. 'Hij die trouwt doet goed en hij die niet trouwt doet beter.' '...behalve wanneer je brant van begeerte', en 'zij die huwen, zullen verdrukking in het vlees hebben'. Maar vergeet niet de andere verzen die over echtscheiding gaan.

De bijbel beschrijft de stiefdochter van Herodes die zo brutaal aan het dansen was dat zijn lusten ontbrandden en hij een gelofte deed waar hij spijt van kreeg. Vandaag aan de dag zijn wij gewend aan zulke dingen op TV en wordt ons geweten dichtgeschroeid (naar sexuele 'dingen' op een scherm kijken is een armetierige vorm van voyeurisme). Maar dit soort dansen is niet wat de bijbel bedoelt met 'er is een tijd om te dansen'. Het heiligt ons niet en brengt ons ook niet dichter bij de Here. Dit gelt ook voor dansen met verschillende partners die in elkaars armen zijn. Je zou er goed aan doen om dit soort dans alleen met je eigen partner te doen.


Wat vindt u van deze website?
Naam:
Emailadres:
URL:
Anoniem:
A. Zeer goed.
B. Vrij goed.
C. Gaat wel.
D. Vrij slecht.
E. Zeer slecht.
Toelichting: