home > dutch > studies > diversen > schepping.php

"Schiep God uit het niets?"

Veel christenen houden er de nogal ondoordachte idee op na dat God alles uit het niets geschapen zou hebben. Deze theorie gaat terug op de middeleeuwse idee van een 'creatio ex nihilo,' of 'schepping uit het niets.' Het zou logischer zijn geweest indien men had gesproken van 'creatio in nihilum,' of 'schepping het niets in.' Maar zelfs dat is incorrect. Want het doet God tekort om te stellen dat vanaf alle eeuwigheid alleen God bestond en dat al het andere absoluut niets was. Men zou zelfs theologisch kunnen beargumenteren dat zelfs het niets nog niet bestond. Hier faalt alle taalgebruik. Het woord van God zegt het zo: 'In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God.' Hier wijst het woord 'begin' naar de eeuwigheid, het tijdloze nu waar God in woont en dat voordat Hij nog iets had geschapen.

Waarom zeg ik dit? Omdat de bijbel bij verschillende gelegenheden stelt dat 'alle dingen zijn uit Hem, door Hem en tot Hem'. (Lees bijv. Rom. 11:36; 1 Cor.8:6; Kol. 1:16, 17; Hebr.2:10). Al deze schriftplaatsen spreken van een schepping uit God in plaats van uit het niets. En inderdaad uit absoluut niets, komt ook absoluut niets. Bedenk wel dat niets niet kan zijn, juist omdat het niets is! Toch zegt de Schrift in Job 26.7 "Hij is het Noorden aan het uitstrekken over leegte en Hij houdt de aarde hangende over niets". Niets is dan niet-zijn en God is alles. Hij is de alfa en omega, het begin en het einde (en alles daartussenin; kan men wel toevoegen).

In het voorbijgaan vermeld ik dat het Hebreeuwse woord voor scheppen alleen gebruikt wordt in Gen. 1.1, in het geval van de zeedieren en in het geval van de mens. Van alle andere dingen is er sprake dat ze gemaakt worden. De eerste mens, Adam, wordt ook teruggevoerd op God wat zijn origine betreft. Is het niet een mooie gedachte dat alle dingen uit God zijn! Hij zal Zijn kunstwerk zeker niet laten verworden tot niets.


Wat vindt u van deze website?
Naam:
Emailadres:
URL:
Anoniem:
A. Zeer goed.
B. Vrij goed.
C. Gaat wel.
D. Vrij slecht.
E. Zeer slecht.
Toelichting: