home > dutch > studies > diversen > oh-amerika.php

Oh Amerika!

Oh Amerika, het is een schande dat veel van je rechters een financiëel belang hebben in het gevangeniswezen. Het is een schande dat je zogenaamde nette maatschappij het grootste aantal gevangenen heeft van de hele wereld. Het is een schande dat je mensen voor goed opsluit wanneer ze tot drie keer toe een klein vergrijp hebben begaan, waar een boete genoeg voor is. Het is een schande dat jullie psychiatrische patienten opsluiten die goed genoeg zouden kunnen functioneren met medicijnen. Het is een schande dat velen onder jullie beweren dat gezondheid een privilege is en geen recht. Je hebt de pretentie een christelijke natie te zijn, the home of the free and the brave. Maar ieder van jullie die sneuvelt wordt honderdvoudig gewroken, maar het honderdvoudige van hen schiet elkaar overhoop op straat. Vele rijken wonen in afgegrensde wijken terwijl een klein eindje verderop de armen verpauperen. Jullie gevangenissen tonen je moraal, want ze zijn oververtegenwoordigd door minderheden. Waar is je wijsheid, waar de liefde van je hart? Is het soms koud materialisme? De Here Jezus stelde dat waar je schat is daar is je hart. Is jouw schat soms de dollar?

Als een geboren Nederlander ben ik dankbaar dat jullie met de Britten, de Canadesen en de Russen Europa hebben bevrijd. Het lijkt wel of de twee volgende decennia je daarvoor beloond bent door God, want je economie ging toen goed. Daarna verloor je op een of andere manier praktisch iedere oorlog. Je CIA schijnt nooit zijn lesje te leren. Zij zetten de ene dictator op tegen de andere, alleen maar om in de rug gestoken te worden door de geschiedenis. Je andere geheime diensten beschouwen iedere burger zo een beetje als schuldig. Voor hoe lang zal je je herinneren dat marteling niet echt effectief is voor bekentenissen.

Je scholing loopt achter en toch beschouw je jezelf als intelligent. Je voedt je bevolking met rommel, zodat je de hoogste cijfers van diabetes hebt en van overgewicht. Voedsel dat veel landen niet eens aan hun huisdieren zouden geven, is je lievelingsgerecht. Als je buurman bij wijze van spreken een scheet laat, dan sleep je hem voor de rechter en probeert miljoenen los te krijgen. Veel van je burgers zijn zo ongelukkig dat ze hun heil in drugs zoeken, zoals de Chinesen van weleer die verslaafd waren gemaakt aan opium door de Britten. Nog zo'n zogenaamde christelijke natie. Je nieuwszenders zitten vol reclame en zijn oppervlakkig. En wanneer ze dieper op de zaken ingaan, dan is het voorliefde voor nieuwigheid en niet gewetensonderzoek.

Je gaat uit je dak over een politicus die velen van jullie heeft beroofd in zijn cassino's en die velen heeft bedrogen dat ze ook succes in zaken zouden kunnen hebben als ze van hem zouden leren. Ook dat kostten velen hun spaarcenten. Maar dan toch ook, de Bijbel zegt dat God de slechtste mensen kan laat regeren.

Toch dank ik God dat je bestaat. Je doet veel goeds met giften en je hebt nog veel echte en oprechte christenen in je rijen die je veel diensten bewijzen. Maar helaas worden ze steeds meer gediscrimineerd. Wees wijs en spaar ze, want ze zijn de relatief weinigen die tegen de stroom in durven te gaan van de massa. Salomo waarschuwde dat een volk zonder visie er aan gaat. Is je volkslied nog wel steeds je visie? Of zijn er alleen maar een paar echte christenen die waarachtige visie hebben voor de Here God; het zout in je leven en je licht op een hoge berg? Het lijkt erop dat je je geweten dichtschroeit met loftuitingen op jezelf.

En toch zeg ik het opnieuw. God moet Zijn redenen hebben om je nog steeds de macht te geven die je hebt. Je macht lijkt ook wel je zwakte. Aan de ene kant wil je mensen en volkeren helpen en dat doe je ook, maar aan de andere kant maak je misbruik van je macht en buit je de zwakken uit. Vaak in plaats van dienstbaar te zijn, handel je met verwaande airs. Gelukkig gebruik je een deel van je macht om Israel de ondersteunen, de ene echte democratie in het middenoosten. Misschien beloont God je daarom wel. De Bijbel stelt dat iedere regering aangesteld is door God en dat God het is Die verhoogt en vernedert en het noemt de Here Jezus de Koning der koningen en Heer der heren. Moge Hij je beschermen, vriend en over je waken. Laat het In God We Trust niet zijn In the Dollar We Trust, of We vertrouwen alleen op onszelf!


Wat vindt u van deze website?
Naam:
Emailadres:
URL:
Anoniem:
A. Zeer goed.
B. Vrij goed.
C. Gaat wel.
D. Vrij slecht.
E. Zeer slecht.
Toelichting: