home > dutch > studies > diversen > maryned.php

"Is Maria een leugenaarster?"

Al lezende op het internet over de zogenaamde verschijningen van de maagd Maria, ontdekte ik dat er voorzeggingen zijn die niet uitgekomen zijn. In ieder geval zijn de datums veelal verkeerd, om te beginnen. Nu, in het Oude Testament, indien een profeet er naast zat--hoe klein ook het detail--dan moest hij volgens de wet gedood worden. Want een leugengeest had duidelijk door hem of haar gesproken en dat betekende dat Gods heilige naam oneer was aangedaan.

Sommige Rooms-Katholieken sussen zichzelf en getroosten zich met de gedachte dat er geen hysterie omtrent datums moet zijn. 'De datums zijn onzeker, maar de tuchtigingen zijn zeker.' Ik kan alleen maar concluderen dat deze verschijningen het werk zijn van gevallen vrouwelijke engelen. Dat om de katholieken meer te binden aan bijgeloof en afgodendienst.

Ik weet dat het de katholieken geleerd wordt dat men een icoon, heilige of Maria mag (ver)eren, maar dat aanbidding slechts God de Vader en God de Zoon toekomt. Maar dit soort theoretische onderscheidingen dient er alleen maar toe om hen te binden aan de verloren dienst aan iconen, idolen en zogenaamde heiligen. Ze worden bedrogen en katholiek bijgeloof is praktisch legendarisch te noemen.

Opdat u niet denkt dat ik een of andere antipapist ben (ik beschouw mezelf niet zo; ik bid elke dag voor de paus ((omdat de Bijbel mij oproept om voor allen in hoge plaatsen te bidden)) en ik was geabonneerd op een dagelijks email vanuit het Vaticaan, waar ik vaak baat bij had); laat mij een beetje proberen uit te leggen vanuit welke hoek ik spreek. Ik ben ervan overtuigd dat waar ook maar de Bijbel geopend wordt en men tot God bidt, dat de Heilige Geest daar aan het werk is. Iedere (plaatselijke) kerk, of het nu (Rooms-)Katholiek, protestant, evangelisch of anderszins is, wordt daarom verlicht door God zelf. En ondanks al onze tekortkomingen heeft iedere kerk en gelovige zijn of haar positieve en negatieve kanten. Ik hoop van u te leren en wens ook zo benaderd te worden.

In de ogen van een katholiek moet ik wel als een protestant overkomen. Maar ik houd niet van die naam. We worden geacht levende voorbeelden te zijn in plaats van met de opgeheven vinger naar anderen te wijzen (maar het is nodig om wantoestanden aan de kaak te stellen). Voorzover als ik het begrijp wordt de Roomse kerk voorspeld en geschetst in de brief van Johannes aan Thyatire in het boek openbaring. En ik ben erg blij dat de Heer zegt dat haar latere werken groter zullen zijn dan die van het begin. Van Efeze, de vroege christenheid, wordt meer het tegenovergestelde gezegd, helaas. Hoewel ik zeker niet geloof dat Rome (of het Vaticaan) de hoer van Openbaring is (sommige katholieken echter vinden haar wel een hoer), identificeer ik haar met de persoon van Jezebel in Thyatire. Wie de hoer van het laatste der dagen dan wel is, blijft een mysterie. En de Bijbel noemt haar juist dat, een mysterie, de moeder van alle hoeren; dus een geheimenis voor ons in deze tijd.

Wie is de hoer der hoeren?.


Wat vindt u van deze website?
Naam:
Emailadres:
URL:
Anoniem:
A. Zeer goed.
B. Vrij goed.
C. Gaat wel.
D. Vrij slecht.
E. Zeer slecht.
Toelichting: