home > dutch > studies > diversen > is-god-suprarationeel.php

"Is God Suprarationeel of A-Rationeel?"

God bevindt zich noch totaal boven de morele wet, noch eronder. Want anders zou Hij of een nukkige boeman of een soort Sinterklaas zijn. Maar de Schrift zegt dat 'zoals de hemelen verheven zijn boven de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan die van jullie'. De morele wet stamt af van Gods onveranderlijkheid. God is dezelfde gisteren, vandaag en tot in der eeuwigheid. Daarom is Hij noch suprarationeel, noch irrationeel. Menselijke emoties kunnen irrationeel worden wanneer ze niet meer helemaal overeenstemmen met de realiteit. Emoties zijn a-rationeel op zichzelf. Maar de Here God kan niet a-rationeel genoemd worden, noch amoreel, laat staan immoreel. Noch supramoreel. God IS Liefde.

God gaat de menselijke rationaliteit te boven met Zijn eigen, oneindig verstand. Om het simpel te zeggen, Gods IQ is oneindig. Maar dat maakt Hem niet suprarationeel, alsof Hij op een of andere manier niet helemaal logisch zou zijn, maar meer mystiek. Noch is God, in Zijn tijdloze en onvoorwaardelijke agape Liefde, zonder gevoelens. Bij Hem zijn alle dingen in volmaakte harmonie. En hoewel Hij supratemporeel is in Zijn goddelijkheid en in de eeuwigheid woont; in Zijn daden is Hij constant betrokken bij de Schepping. Ja, Hebreeën 1:3 zegt dat Hij het universum draagt door Zijn kracht. Tussen haakjes, als wij mensen zeg een IQ van zeshonderd miljoen hadden, dan zou dit instrumentarium noch steeds zeer begrensd zijn en zouden wij nog steeds geloof en hoop nodig hebben en zeker liefde, om in de Schepping de kunnen blijven wonen.

Om tot de morele wet terug te keren. Calvijn zei het zo: 'Deus legibus solutus est, sed non exlex'. 'God staat los van wetten, maar Hij is niet immoreel'. En ik voeg hier aan toe dat Hij ook niet supramoreel is (absoluut verheven boven Zijn eigen wetten), noch vanzelfsprekend staat Hij onder Zijn eigen wetten. Op een of andere manier, ook in de eeuwigheid, zijn wetten een weerspiegeling van Zijn wil en persoonlijkheid. En zo hebben wij gezien dat Hij voor de zondvloed het broers en zussen toeliet om elkaar te huwen, maar niet ouders en kinderen. Abraham trouwde zijn halfzus. Het is dus duidelijk dat God wetten kan veranderen. Maar opdat u niet denkt dat ik hier lichtzinnig in ben; de wet van Mozes stelde dat 'de man die zijn zus tot vrouw neemt, is vervloekt'.


Wat vindt u van deze website?
Naam:
Emailadres:
URL:
Anoniem:
A. Zeer goed.
B. Vrij goed.
C. Gaat wel.
D. Vrij slecht.
E. Zeer slecht.
Toelichting: