home > dutch > studies > diversen > homosexualiteit.php

"Is Homosexualiteit Zonde?"

Wat betreft homosexualiteit, lesbische, bisexuelen en transsexuelen; de Here Jezus leert ons de zondaar lief te hebben en de zonde te haten. Dat is de paradox. Zo moeten we ook moordenaars, dieven, pedofielen en mensen die het met dieren doen lief hebben. Ik hoef geen respect te hebben voor de homosexuele daad, het is een smerige zonde; maar ik behoor respect te hebben voor de zondaar, wie of wat hij ook is.

In de Westerse wereld tolereert men de homosexuele daad, niet alleen de homosexueel. En in landen als Rusland gebeurt het tegenovergestelde. Beide kanten hebben het bij het verkeerde end en maken de dingen erger dan ze zijn. Wat betreft het Westen, vraag ik Waar zal dit eindigen? Moet ik ook respect hebben voor trio's en orgies? (Want als homo's en lesbo's mogen trouwen, waarom niet een drievoudig huwelijk met bisexuelen. Het is waanzin). Wat betreft homohaters, vraag ik Waar zal het eindigen? Omdat de maatschappij afwijkt van de waarheid als de ware gulden middenweg, worden mensen van elkaar vervreemd.

Sommigen vallen de bijbel aan en redeneren dat omdat de bijbel slavernij geen zonde beschouwt en daarom fout zit, zo is ook de homosexuele daad geen zonde. Maar het is niet waar dat de geliefde apostel Paulus slavernij als een natuurlijke conditie beschouwde. Hij predikte dat wanneer je vrij kon worden, die kans te gebruiken. Ook, in het Oude Testament predikten de profeten tegen het verkopen van je broeders en zusters en zelfs tegen het uitlenen van geld op rente. De politici en theologen die ons leren de zonde lief te hebben (dat is de implicatie), zitten verkeerd. We behoren te onderwijzen dat we allemaal op weg zijn naar de eeuwige hel, behalve wanneer we buigen voor de Here Jezus als onze Heer en Redder. Er is geen andere Naam waardoor we gered kunnen worden.

Sommigen beweren dat de homosexuelen in het Oude Testament op een of andere manier inferieur waren aan hlbt'ers van vandaag. Maar dat is hetzelfde als geloven dat ikzelf op een of andere manier beter ben dan Adam of koning David. Wat betreft onze zondigheid, zijn we allemaal gelijk. Ook, is er geen man of vrouw in Christus (wat betreft het geloof), noch slaaf of vrije (maar God heeft ons wel man en vrouw geschapen). Wat betreft de eeuwige Redding zijn we allemaal gelijk. Maar de Here zei dat we verantwoordelijkheid zullen afleggen voor ieder verkeerd woord dat we spreken. Dus zeker voor onze daden. Opnieuw, dit is geen tegenstelling wat betreft de Here God of de bijbel, het is een paradox. Beide kanten zijn waar. Indien je teveel repect hebt voor de homosexueel, dan zul je eindigen met respect voor de homosexuele daad en er zelfs mee te sympathiseren. Indien je teveel haat voor de zonde hebt en voor de smerigheid van de homosexuele daad, dan zul je eindigen als een homohater. Beide zou verkeerd zijn en zelfs rampzalig.

De Here Jezus houdt mij niet verantwoordelijk omdat ik een zondaar ben in de betekenis van kind van Adam en Eva. Daarom werd Hij tot zonde gemaakt voor mij. Hij stierf niet alleen voor mijn zonden, maar ook omdat ik een zondaar ben door geboorte. We zijn allemaal zondaren van nature. Maar God houdt mij wel verantwoordelijk voor mijn daden.

Ik impliceer niet dat ik beter ben dan een homosexueel. Sommigen van mijn professoren waren homo en toen er één een ander een oneerbaar voorstel scheen te gaan maken (later bleek hij mijzelf bedoeld te hebben), ging ik gewoon weg en de volgende dag onderwees hij me weer in Latijn. Ik impliceer niet dat homosexuelen inferieur aan mij zijn op een of andere manier. We zijn allemaal zondaren door geboorte, maar God heeft geen sympathie voor mijn zonden. Dat is de paradox. Maar net als Hij mij de oplossing door het Werk aan het Kruis aanbiedt, zo ook in het geval van homosexualiteit (hoewel het de vraag is of je als homo geboren wordt. De een wel en de ander niet).

Men zou kunnen beweren dat God niet het recht heeft mij verantwoordelijk te houden voor mijn daden, omdat ik eenmaal als zondaar geboren ben. Maar een moordenaar die dat tegen een rechter zegt, zal in de rechtzaal veroordeeld worden. En zo jij, wanneer je niet je toevlucht neemt tot de vrije gave van Redding.


Wat vindt u van deze website?
Naam:
Emailadres:
URL:
Anoniem:
A. Zeer goed.
B. Vrij goed.
C. Gaat wel.
D. Vrij slecht.
E. Zeer slecht.
Toelichting: