home > dutch > studies > diversen > graf-hel-ziel.php

"Waar gaat de ziel heen wanneer wij sterven?"

Velen vragen zich af hoe een God van Liefde ook maar iemand zou kunnen verwijzen naar een eeuwige hel. Zij denken aan het paradijs daarboven waar de zaligen een staat van geluk genieten terwijl in de hel de verlorenen voor eeuwig gemarteld worden op de manier van middeleeuwse schilderijen; gestoken door de drietanden van demonen die hen bespotten. Daarom zijn er die beargumenteren dat wanneer je sterft, je het lichaam niet verlaat, maar een toestand van slaap ingaat. De mens heeft geen ziel, volgens hen, maar is een levende ziel. Zij halen allerlei bijbelteksten aan om hun redeneringen te bewijzen. Er staat immers dat de doden God niet loven en dat zij zich niets herinneren. Van Lazarus zei de Here Jezus Zelf dat hij sliep. Enzovoorts.

Anderen beweren dat de zielen van de veroordeelden slechts tijdelijk bestraft zullen worden. En weer anderen geloven dat de ongelovigen alleen zullen lijden totdat de tijd zal opgaan in de eeuwigheid en allen gered zullen worden; zelfs Satan. Al deze gedachten ontstaan om de ernstige waarschuwingen van de Here Jezus te ontkrachten of geheel aan de kant te zetten.

Ten eerste zou ik willen zeggen dat de demonen zelf bestraft worden. Christus stelt dat de poel van vuur gemaakt is voor de duivel en zijn (gevallen) engelen. Satan zal echt niet in de hel regeren. Verder waarschuwt de Here Jezus over een plaats van pijn, waar er gehuil en tandengekners gevonden wordt en waar de worm (van ons geweten) blijft knagen en waar het vuur niet uitgeblust zal worden. Ook zegt Hij dat zij die de wil van de Meester niet wisten met weinig slagen geslagen zullen worden en zij die die wil wel kenden, met vele slagen. Dit betekent dat er rechtvaardige gradaties in de hel zijn. Van hen die het teken van het beest zullen accepteren, wordt gezegd dat zij dag en nacht gemarteld zullen worden tot in alle eeuwigheid. Dit is ook de straf van de duivel, het beest en de antichrist. Voor de meeste mensen geldt dit niet.

Hoe kan dit passen bij een God van Liefde? Wel, de God van Liefde gaf Zijn dierbare Zoon om voor ons te sterven. Wanneer je dat aanbod veracht, is er verder geen hoop meer. Van nature zijn wij vijanden van God en wanneer je de enige oplossing verwerpt, het ultieme offer van Liefde, dan ben je inderdaad voor eeuwig verloren. Er bestaat alleen een enkele Naam waardoor je gered kan worden. En die Naam behoort de Here Jezus.

Ook waarschuwt de Here dat je de hele wereld zou kunnen winnen, maar wanneer je je ziel erbij inboet, wat heeft dat dan voor zin? Dit betekent niet dat de mens geen levende ziel is, maar dat je verloren gaat met je geest, ziel en lichaam. De rijke man en Lazarus bevinden zich respectievelijk in een plaats van zielepijn (natuurlijk geen letterlijk kolenvuurtje) en gelukzaligheid. De rijke man vroeg Abraham niet voor niets om Lazarus terug te sturen; zodat zijn broers niet hetzelfde lot zouden moeten lijden.

Ja, de aarde is een plaats waar de meest gruwelijke dingen kunnen gebeuren (omdat God ons de verantwoordelijkheid heeft gegeven); maar je eeuwig lot is de meest serieuze zaak. Zaai een gedachte en maai een daad. Zaai een daad en maai een gewoonte. Zaai een gewoonte en maai een karakter. Zaai een karakter en maai een eeuwige bestemming. Wees gewaarschuwd dan dat het het lichaam is dat slaapt en niet de ziel. En zelfs wanneer je DNA vernietigd wordt door een crematie, dan bezit de Here God het astrale lichaam dat Hij op elk gewenst moment de materiële tegenhanger kan doen aannemen.

Antropologisch overzicht van het menselijk wezen.

Korte analyse over het verschil tussen de hel, de hades en de poel van vuur.


Wat vindt u van deze website?
Naam:
Emailadres:
URL:
Anoniem:
A. Zeer goed.
B. Vrij goed.
C. Gaat wel.
D. Vrij slecht.
E. Zeer slecht.
Toelichting: