home > dutch > studies > diversen > godsvraag.php

"Kan God een Steen Maken die Hij Zelf niet meer kan Tillen?"

Een scepticus stelde eens de spottende vraag of God een steen kan maken die Hij Zelf niet meer kan optillen. Deze vraag veronderstelt dat Gods eigenschappen niet allemaal evenredig zijn in hun oneindigheid. En het is bedoeld om ons te laten denken dat zelfs God niet alles kan. Maar het doet er niet toe hoe groot die ster zou zijn, Hij zou die altijd nog kunnen bewegen. Want geen van Zijn eigenschappen is eindig. God is in elk opzicht almachtig. Daarom is Hij God en de gehele schepping als een stofje aan Zijn weegschaal. Ja, Hij zou het hele universum met vaste materie hebben kunnen vullen, zo zeer dat beweging niet meer mogelijk zou zijn. Maar zou dat Zijn oneindigheid aantasten? Indien Hij een oneindig heelal geschapen zou hebben met oneindig vaste materie, zonder subatomen en sub-subatomen (en dat bewijst alleen maar dat wij uiteindelijk dank zij Zijn macht bestaan; want er bestaat niet zoiets als oneindig klein, er moet een kleinste deeltje bestaan, noch zoiets als oneindig groot in de schepping, in zowel nummer als grootheid: omdat alles in de schepping relatief is in vergelijking met Zijn absoluutheid. En dit laat zien dat het kleinste deeltje het echte atoom is, het ondeelbare deeltje en dat dat direct afhankelijk is van God), dan menselijk gesproken zou zelfs God dit niet kunnen bewegen. Maar het zou Zijn eigen wil zijn geweest en dit bewijst alleen maar dat beweging een aspect van de schepping is.

Echter, dit nutteloze en verzonnen heelal zou niets in zichzelf zijn. Want materie is slechts materie en God is een Geest. Inderdaad Hij zou het niet als materie kunnen bewegen, zeg ik met mijn kleine verstand, MAAR geestelijk zou Hij ermee kunnen spelen als een jongentje met een bal! Want geest gaat oneindig verder dan materie. We bereiken hier de grenzen van wetenschap, filosofie en theologie. Beweging in deze strikvraag is bedoeld om God aan te vallen. Beweging is deel van de schepping, daarom is het theologisch onlogisch dat beweging onmogelijk zou worden in dat de materie die mogelijkheid zou uitsluiten. Als je erover nadenkt, dan probeert deze vraag de schepping oneindig te doen lijken in nadeel van de Schepper. En het kwade van zo'n gedachte is dat degene die deze vraag heeft bedacht zichzelf met God wil meten.

Maar het goede dat uit deze strikvraag kan komen, voor ieder die bereid is dat de zien, is dat, ja, God heeft inderdaad Zijn grenzen. In de eerste plaats, Hij zal niet oneindig geduld hebben met de zonde; zonder het navenant te oordelen. God is niet zomaar een of andere Sinterklaas die alleen maar kan zegenen, of een of andere belachelijke do-gooder. God is ook rechtvaardig, maar toch geen boeman. Hij geeft ons een kans. En Hij heeft geduld zo lang als het nodig is.


Wat vindt u van deze website?
Naam:
Emailadres:
URL:
Anoniem:
A. Zeer goed.
B. Vrij goed.
C. Gaat wel.
D. Vrij slecht.
E. Zeer slecht.
Toelichting: