home > dutch > studies > diversen > cloningned.php

Klonen: Is Homo Sapiens wel echt Uniek!?

Ik bespreek hier niet of klonen ethisch onverantwoord is. (Ik denk dat het een gevaarlijke poging is om voor God te spelen). Wat ik hier wil zeggen is dat gekloonde mensen even uniek zijn als anderen. Wij zijn niet materiële machines zonder geest. God gaf ons de adem van het leven. Ook zegt de Bijbel dat God onze geest in ons binnenste vormt (lett. 'is vormende'; tegenwoordig deelwoord) (Zach. 12:1). (Voor de theologen onder ons: het menselijk wezen wordt niet geboren volgens het 'creationisme' van Aristoteles en Thomas van Aquino ((de idee dat God de geest apart schept en op een of andere manier in het lichaam 'stopt' als het ware door een 'achterdeurtje'; Aristoteles: thurathen)) ), noch volgens het traducianisme van Tertullianus en van de Apollinariërs (de idee dat in Adam in wezen alle mensen bevat waren). Bovendien, volgens Efeze 2. 10, worden ware Christenen geschapen in Christus Jezus. Let wel, 'geschapen'. Als dit niet aantoont dat men opnieuw geboren moet worden uit Christus door het werk van de Heilige Geest, dan weet ik niet wat dat wel laat zien.

Er moet een zeer verwante interactie zijn tussen zowel de adem van het leven gegeven aan Adam en het genetische materiaal aan de ene kant en het leven van een menselijke geest aan de andere kant terwijl die zich ontwikkelt in een mensenleven door het werken van God. Klonen is niet zo uniek zoals sommigen wellicht denken. God doet het al sinds tijden. Eeneiige tweelingen zijn namelijk min of meer klonen van elkaar. Het enige verschil is dat een kunstmatige kloon in leeftijd verschilt van haar tweelingzus (die tegelijk haar 'moeder' is; behalve in het geval van een mannelijke kloon).

God vormt onze geest binnenin ons in wederzijdse samenwerking met ons. Wij zijn verantwoordelijk aan de ene kant en God is genadig aan de andere kant. Dit geldt ook voor een menselijke kloon. De Bijbel roept ons op om 'onze redding met vreze en beven uit te werken, want (!) God is degene die zowel het willen als het werken bewerkt'. En elders staat er dat hoewel wij niet weten wat we moeten bidden, dat de Heilige Geest tussenbeide komt met onuitsprekelijke verzuchtingen.

Wetenschappers zullen nooit in staat zijn om een mannelijke kloon uit een vrouw te maken. De zygote (cel dat ons mannelijk of vrouwelijk maakt) die bepaalt of wij vrouwelijk zijn bestaat uit twee x gameten (een gameet is een cel die of van de moeder of van de vader komt om dan samen te gaan met de gameet van de andere ouder). Een mannelijke zygote, echter, bestaat uit een x en een y gameet om de unieke diploïde van de mannelijkheid te worden (lees: mannelijke chromosoom).

Vrouwen dragen alleen dubbele x chromosomen en mannen hebben chromosomen die bestaan uit zowel de x als de y gameten. Dit betekent dat uit vrouwen alleen maar vrouwen kunnen ontstaan en uit mannen (in combinatie met vrouwen) zowel mannen als vrouwen. Sommige christendenkers beweren dat de erfzonde alleen door het bloed van de man wordt doorgegeven. Dit is een misvatting, want het zou betekenen dat met wat genetische manipulatie we zondeloze vrouwen zouden kunnen maken....

In het boek Job wordt de vraag gesteld of uit een onrein ding een rein ding kan komen. Maria, de moeder van Jezus, was net zo'n gevallen mens als wie dan ook. Toch kon de Heilige Geest een 'heilig ding' maken en dat mannelijk! (Noem Maria nooit de moeder van God. 'Alle generaties zullen mij gelukzalig noemen' zei zij, maar ga niet verder dan dat. Haar de moeder van God te noemen houdt eigenlijk in dat zij Gods unieke goddelijkheid opzij zet. Het maakt haar meer . . . Vrouwen zouden er goed aan doen om aan die godvrezende Joodse maagden te denken die zich afvroegen of zij of zij de moeder van de Messias zou worden).

Dit alles maakt het wonder van de maagdelijke geboorte alleen maar groter. Het doet er niet toe tot welke hoogten waanzinnige wetenschappers zullen opklimmen, wij volgen Jezus Christus.


Wat vindt u van deze website?
Naam:
Emailadres:
URL:
Anoniem:
A. Zeer goed.
B. Vrij goed.
C. Gaat wel.
D. Vrij slecht.
E. Zeer slecht.
Toelichting: