home > dutch > studies > diversen > actionned.php

"Hoe de vicieuze cirkel te voorkomen"

Van Christus kon het gezegd worden dat 'hij die gescholden werd, schold niet terug, hij die leed, dreigde niet; maar hij gaf het alles over in de handen van Hem die rechtvaardig oordeelt'. Van hem komen de beroemde woorden 'Als je op de éne wang geslagen wordt, keer dan ook de andere toe'.

Nu, dit gaat totaal in tegen de (gevallen) menselijke natuur. Wij willen op zijn minst met gelijke munt terugbetalen. En zo beginnen de vetes, de eindeloze argumenten, de rechtszaken; totdat er een partij eieren voor zijn geld kiest. Soms gebeurt het dat een vicieuze cirkel helemaal afdaalt in een neerwaardse spiraal en in chaos eindigt. Voor beide partijen schijnt het onmogelijk om zich terug te trekken zonder gezichtsverlies.

Heeft u ooit van het concept gehoord dat de natuur in balans is? Dieren eten elkaar op, toch voedt de natuur zich in deze vicieuze cirkel van natuurlijk geweld. Het lijkt erop dat zelfs de (boze) menselijke natuur met al haar ruzies en roddels zichzelf op één of andere manier in balans houdt. Hoe komt het dat niet alle conflicten totaal uit de hand lopen? Er zijn voorbeelden te over van ruzies die verkeerd aflopen. Dit is niet eenvoudig te danken aan menselijk gezond verstand. Evenals in de natuur zo ook in het geval van de mens zorgt de genade van God ervoor dat niet alles steeds helemaal fout gaat en het leven onmogelijk wordt.

En zo bestaat er inderdaad een balans tussen lijden en het veroorzaken van wat Christus de ergernissen noemde. 'Wee de wereld vanwege de ergernissen. Want de ergernissen moeten wel komen, maar wee degene door wie de ergernis komt (Mat. 18.7)'. Dit is niet fatalisme. Vanwege de Val van het menselijke ras in het prille begin van de menselijke geschiedenis, moeten de gevolgen hun baan lopen. Maar ieder kan persoonlijk ervoor kiezen om zich niet door het kwade te laten leiden. U kunt op zijn minst proberen de vicieuze cirkel te breken door u te beheersen, zelfs door liefde te tonen; door het kwade met het goede te verslaan.


Wat vindt u van deze website?
Naam:
Emailadres:
URL:
Anoniem:
A. Zeer goed.
B. Vrij goed.
C. Gaat wel.
D. Vrij slecht.
E. Zeer slecht.
Toelichting: