home > dutch > studies > cruxned.phpChristelijk Lied

Op het Godslam rust mijn ziele, vol bewond'ring bidt zij aan; alle, alle mijne zonden heeft zijn zoenbloed weggedaan.

Zalig rustoord--zoete vrede vult mijn hart en blijft het bij. Hij, in Wie God zelf kan rusten, is het rustpunt ook voor mij.

Ruste vond hier mijn geweten; want Zijn bloed--oh heilfontein-- heeft van alle mijne zonden mij gewassen blank en rein.

Met de vrede Gods in 't harte ga ik hier door smart en strijd; eeuw'ge rust vind ik daarboven in des Godslams heerlijkheid.

Daar zal Hem mijn oog aanschouwen, Hem, Wiens liefde mij verkwikt, Hem, Wiens trouw mij hier geleidde, Wiens genâ mij heil beschikt.

Daar bezingen Zijne Liefde duurgekochten door Zijn bloed; daar is Sions zaal'ge ruste, 't eindloos loflied, 't eeuwig goed.