home > dutch > studies > bijbel > geboren-tot-heerlijkheid.php


Geboren tot Heerlijkheid!

Net als de acaciabomen, die gebruikt werden voor de tabernakel, zo zijn wij uit de woestijn van de wereld genomen. De acaciaboom groeide onregelmatig, dan weer naar links en dan weer rechtsom en was daarom moeilijk te bewerken. Toch maakt de Here mooie rechte planken van ons. Deze boom had zijn wortels tientallen meters in de grond, omdat het water zo diep zat. Zo zijn wij van nature diepgeworteld in een zondige aarde.

Het is zo dat God ons niet alleen tot mooie planken maakt, ook zet Hij ons op zilveren voetstukken en zilver spreekt van verzoening en zo zijn wij verzoend door het dierbare bloed van de Here Jezus.

Ook werden de planken bedekt met goud en zo ziet God de Vader ons aan door de Here Jezus die Zelf puur goud is.

Ook zijn wij levende stenen die gebouwd worden tot een tempel van de Heilige Geest en eens, volgens het N.T. krijgen wij allemaal een steen waarop alleen onze naam zal staan. En dan zal blijken dat we allemaal uniek zijn. Alleen de drager en bezitter van die naam en steen weet de naam die erop staat en zo zal onze relatie met de Here een mysterie blijven, alleen bekend aan drager van de naam en de Here Jezus. Een hechte en geheime en eeuwige relatie met God de Zoon!

De tempel van God is gebouwd op het fundament dat Paulus gelegd heeft en Christus is dat fundament die Zichzelf ook de hoeksteen noemt waarop het hele gebouw, waar we allemaal lid van zijn, steunt.

De Kerk, of Gemeente (in het Grieks ''ecclesia'' 'uitgeroepen gezelschap') is het lichaam van de Here en Paulus heeft ons als een reine maagd verloofd aan de Here Jezus.

We zullen eens zonder vlek of rimpel voor Hem staan en dan zal Hij Zich aan ons openbaren, bij de bruiloft van het Lam. En niet alleen dat, maar we zullen Hem gelijkvormig zijn, zoals Johannes zegt in zijn eerste brief.

Is dit een gekte van naïevelingen alleen? Nee, beste lezer! Het maakt het leven waard om geleefd te worden. Is het echt geloofwaardig om te geloven dat al die energie die ons maakt tot wat we zijn, verdwijnt als een modderhoopje in het riool wanneer we sterven? Zijn we maar stipjes op de radar, of is het de bedoeling dat we eeuwig leven? Wordt de dood in het algemeen niet voor niets als een vijand ervaren? En zeker gepast zo! De Here Jezus wil dat wij opgetild worden boven al het bloed, het zweet en de tranen om ons een glorieus vooruitschiet op de eeuwigheid te geven.
top

christologie | bijbel | diversen | apologetiek | theologie | wetenschap


Wat vindt u van deze website?
Naam:
Emailadres:
URL:
Anoniem:
A. Zeer goed.
B. Vrij goed.
C. Gaat wel.
D. Vrij slecht.
E. Zeer slecht.
Toelichting: