home > dutch > studies > bijbel > geb9.php


HET NEGENDE GEBOD: Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste.

Sommige uitleggers hebben geprobeerd om de betekenis van dit gebod af te zwakken; in het ene geval het hoofdzakelijk beperkende tot een geval van (veronderstelde) moord en weer anderen tot het geval van (ondersteld) overspel. Het moge nogal duidelijk zijn dat er een verschil is tussen misdaad en overtreding, zelfs in de bijbel. Maar wanneer men beseft dat een enkel geval van ongehoorzaamheid door het oor te luisteren te leggen aan een leugen, de gehele schepping en al het mensdom in de ellende heeft doen neerzinken; dan mijdt men het afzwakken van het Woord van God.


Maar zelfs dit gebod kan overdreven worden. Wanneer men teveel openheid van zaken eist die eigenlijk alleen twee partijen aangaat en niet een derde, of maar beter tussen een gelovige en de Heer kan blijven; dan overdrijft men dit bevel voor eerlijkheid. De Roomse biecht is zo'n overdrijving van eerlijkheid en wordt veroorzaakt door de theorie dat vergeving van de paus afdaalt tot de plaatselijke priester.

I]    Wanneer je liegt tegen je naaste dan zet je God opzij Die de twee grootste geboden heeft gegeven: "Gij zult de Here uw God liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met al uw kracht en met al uw verstand" en "Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf". Dat is het tweede grootste gebod, waarvan de Here zegt dat het gelijk is aan het eerste! Dus liefde voor God is GELIJK aan liefde voor de naaste. God liefhebben is je naaste liefhebben en vice versa! Dit betekent ook dat je je naaste niet echt kan liefhebben zonder echte Liefde voor God . . .

II]   Wanneer je liegt tegen je naaste dan zet je jezelf op als een valse god samen met het doel waar je voor liegt.

III]   Op deze manier wordt je leven gevuld met spotternij voor Gods Persoon Die heilig, heilig, heilig genaamd is en in Wie gans geen duisternis is.

IV]   Dit is het doen van je eigen ding in plaats van het vinden van de 'sabbatsrust' voor je hart en ziel.

V]   Dit is ongehoorzaamheid tegen de hemelse Ouders.

VI]   Het is ook moord op de Waarheid Die is Christus Jezus. Kruisig Hem niet opnieuw door je handel en wandel.

VII]   Bovendien is dit geestelijke gemeenschap met de duistere prins van de 'machten in de lucht', satan.

VIII]   Het is diefstal van het recht van je naaste om te weten wat er gaande is.

X]   En tenslotte is het het begeren van een soort privacy die op het einde jezelf kwaad zal doen in plaats van je te beschermen. Bedrieg jezelf niet! En wees gewaarschuwd dat wanneer je eenmaal de gewoonte hebt om te liegen, dat de dingen erger zullen worden tot je eigen nadeel.Uitwerking

Maar denk ook aan de woorden van Salomo: "Gedraag (of maak) jezelf niet te rechtvaardig en niet te wijs, waarom zou je (anderen en/of jezelf) vernietigen?" Echter, wees voorzichtig met te concluderen dat je te eerlijk bent of geweest bent. Het is beter mild tegenover anderen te zijn en harder tegenover jezelf. Want Salomo waarschuwt in het volgende vers, dat onmiddellijk volgt: "Wees niet al te dwaas noch al te goddeloos, waarom zou je sterven buiten je tijd?"


Maar gedenk ook de woorden van de Here: "Hij die niet betrouwbaar is in het kleine, is ook niet betrouwbaar (of getrouw) in het grote(!)". Echter, er kunnen omstandigheden zijn die je zo verdrukken dat je bestaan of inkomsten, of zelfs je leven, erdoor bedreigd worden. Dit kunnen zelfs je familie of je (eens vertrouwde) kerk je aandoen. Denk dan ook aan, als het een zaak van het geloof is, de martelaren die gewillig stierven voor de Here. Als het een zaak van financiële overleving is, herinner dan de Efeziërs die het stelen van hun huishoudens met blijdschap ondergingen; omdat ze door de Here waardig werden geacht voor eeuwige eer. En herinner Salomo: "Niemand veracht iemand die steelt uit honger, maar indien hij betrapt wordt, laat hem zevenvoudig terugbetalen." En dan, er is ook zo iets als force majeur, of 'nood breekt wet', omstandigheden die je nopen alle of de meeste verantwoordelijkheden te laten schieten.


En als je je emotioneel bedreigd voelt, blijf trouw zo lang als je kunt en open je mond (communiceer) en verdedig jezelf vanuit de bijbel zolang mogelijk. Want in deze tijden 'is de Liefde verkoeld' en "Weet dat in de laatste dagen (van deze tijdbedeling ((zie De 7 Dagen van de Menselijke Geschiedenis en haar 13 Koningen)) ) er lastige tijden zullen zijn". De apostel Paulus laat toe dat een vrouw zich laat scheiden van tafel en bed, maar staat niet toe dat ze zich voor goed laat scheiden; in het geval dat je emotioneel en/of lichamelijk verdrukt wordt. Indien hij of zij een psychiatrisch patient is, geef de schuld niet aan demonen, het is een ziekte en ga weg, zo noodzakelijk; maar hertrouw niet, maar wacht het af en zoek hereniging: zo mogelijk. Want anders ben JIJ de schuldige partij. Indien familie, relaties en/of de kerk je verdrukken, blijf trouw aan de Here en zoek Zijn hulp door de psalmen te lezen. In het geval dat je medegelovigen zo farizeeïsch, of zo'n groepje Sadduceeërs worden dat er sprake is van blijvende bijbelse ongehoorzaamheid, dan is er maar één oplossing, ga weg: zonder je af, of blijf thuis, of zoek onderdak elders. En voor hen die menen dat ze hun medegelovigen moeten beoordelen en tuchtigen (dat mag [maar oordelen en zeker veroordelen zijn uit den boze]), denk aan Salomo's woorden: "Ik aanzag de plaats van het gericht en zie er heerste kwaadaardigheid" en "Waarlijk, de verdrukking zal zelfs een rechtvaardige gek maken".


vorige volgendetop

christologie | bijbel | diversen | apologetiek | theologie | wetenschap


Wat vindt u van deze website?
Naam:
Emailadres:
URL:
Anoniem:
A. Zeer goed.
B. Vrij goed.
C. Gaat wel.
D. Vrij slecht.
E. Zeer slecht.
Toelichting: