home > dutch > studies > bijbel > geb8.php


HET ACHTSTE GEBOD: Gij zult niet stelen.

Dit gebod sluit ook kidnapping in en is echt niet beperkt tot dit. Wanneer je verzen als Hosea 4:2 leest, dan worden stelen en liegen in een adem genoemd met moord en overspel. De Bijbel geeft aan dat diefstal ongedaan gemaakt kan worden door meer terug te geven. Salomo zegt zelfs dat niemand een dief veracht die uit honger steelt. Middeleeuwse praktijken en Islamitische Sharia wetgevingen van zelfs de doodstraf op het stelen van een brood, of het afhakken van de hand waarmee je de overtreding (niet een misdaad dus!) beging, is uit den boze.
I]    Wanneer je diefstal pleegt, verhef je jezelf tegen God Die de economische wet van het 'mijn en dijn' heeft gemaakt.

II]   Wanneer je dat doet, dan is het gestolen ding je valse god (afgod).

III]   Je maakt Gods Naam dan belachelijk en ook je eigen naam en die van de persoon waar je van gestolen hebt.

IV]   Je bent helemaal bezig je eigen ding te doen, terwijl je je 'sabbatrust' zou moeten genieten in gehoorzaamheid aan God.

V]   Je leeft een leven van ongehoorzaamheid aan de hemelse Vader.

VI]   Je bent een moordenaar geworden van de twee grote geboden: 'Heb je naaste lief als jezelf' en 'Doe aan anderen zoals je zou willen dat ze jou doen.'

VII]   Je pleegt emotioneel overspel met de donkere zijde van het leven.

IX]   Stelen gaat hand in hand met liegen en kan alleen maar tot erger leiden. Het pad van de zonde is een hellend vlak dat eindigt in de hel. Je leven is één grote LEUGEN tegenover de mensheid in het algemeen. Je sust je geweten nu en wanneer het te laat is, zal je het gebrandmerkt hebben met een hete ijzeren staaf.

X]   Stelen is BEGEERTE omgezet in actie.


vorige volgendetop

christologie | bijbel | diversen | apologetiek | theologie | wetenschap


Wat vindt u van deze website?
Naam:
Emailadres:
URL:
Anoniem:
A. Zeer goed.
B. Vrij goed.
C. Gaat wel.
D. Vrij slecht.
E. Zeer slecht.
Toelichting: