home > dutch > studies > bijbel > geb7.php


HET ZEVENDE GEBOD: Gij zult niet echtbreken.

Sommige liederlijke mensen hebben in dit gebod een excuus gezien om voor en zelfs buiten het huwelijk om zich over te geven aan ontucht. Echter, zelfs de wet van Mozes maakt duidelijk dat gevallen van verkrachting (inclusief met beginnende toegestane verleiding en sex met minderjarigen) niet buiten de instelling van het huwelijk omgaan. Want in sommige van zulke gevallen, wordt men geacht te huwen. Wat is dat voor logica dat redeneert dat men voor het huwelijk (en waarom dan ook niet buitenechtelijk) alle vrijheid heeft voor meerdere en zelfs losse contacten? Waar dacht u dat het huwelijk onder meer voor dient? Om u waarachtig geluk te ontnemen, of op zijn minst kortstondig plezier? Toch ook om de geslachtsdrift in goede banen te leiden! En wie zijn hiervan in de eerste plaats weer het slachtoffer? De vrouwen, meisjes en kinderen; die worden immers allen geacht in deze onterende emancipatie mee te gaan.


Sommigen hebben dit gebod overdreven en zij beweren dat het huwelijk alleen door de dood ontbonden kan worden. Echter, zelfs in Gods ogen wordt de huwelijksband verbroken door hoererij. Want, hoewel volgens Romeinen 7: 2 een vrouw aan haar man gebonden is zolang als hij leeft, voegt de Here toch in Mat. 19: 9 een clausule voor echtscheiding in "behalve in het geval van hoererij (porneia, i.e. veelvuldig overspel, niet zomaar een slippertje!)". Dat deze clausule niet slaat op ontrouw gedurende de verloving, moge geconcludeerd worden uit het feit dat de Here de 5 voorgaande huwelijken van de Samaritaanse vrouw in Johannes 4 erkende, maar niet de 6de verhouding! (Merk op dat Hij niet beweerde dat "de man die je nu hebt, is ook niet je wettige echtgenoot"). Bovendien is er nog het geval van Paulus zelf in 1 Kor. 9: 5, die zijn recht op hertrouw verdedigde toen er broeders waren die beweerden dat hij dat recht niet had! Het is behoorlijk aannemelijk dat hij gescheiden was en dat zijn vrouw hem verlaten had voor iemand anders. (Het was de gewoonte van Farizeeërs om, na het leren van een vak, te huwen op hun 18de).


Sommigen gaan nog verder in hun overdrijvingen. Zo preekte Tertullianus, een vroege kerkvader, tegen een tweede huwelijk, zelfs na het overlijden van iemands partner. (De apostel Paulus adviseerde ook dat als men ontbonden is van een vrouw, niet een andere te zoeken; maar Tertullianus, ging nog verder en liet naar het schijnt het advies weg dat het beter is te (her)trouwen dan te branden van begeerte). Sommige Mormonen gaan zelfs hier nog verder en claimen een huwelijksband die voortduurt tot in de eeuwigheid.
I]    Wanneer je ontucht pleegt (elke vorm van sex buiten het huwelijk) of overspel, dan speel je je eigen god; omdat je je eigen regels bepaalt. De bijbel noemt zonde wetteloosheid. Als we tegen God ingaan, dan zijn we wetteloos.

II]   Dan maak je van sex een afgod. God is Liefde, niet sex.

III]   Dan besmeur je de heilige Naam van God Die sex de kroon van het huwelijk maakte.

IV]   Op wat de 'sabbat' van je werken had moeten zijn, verhoog je het vieste werk tot de rust van plezier.

V]   Dan ben je ongehoorzaam aan waar ouderschap (aan wat je bedoeld was te zijn).

VI]   Je schaadt of vermoordt zelfs de emoties van je naaste.

VIII]   Je steelt de sex die eigenlijk een ander toekomt.

IX]   Je liegt over de waarheid van waarachtige relaties.

X]   Je brengt je begeerte in de praktijk. De bijbel formuleert het als volgt: "Maar ieder wordt verleid door zijn eigen begeerte, naar buiten getrokken wordende en verlokt wordende. Daarna, wanneer de begeerte zwanger is geraakt, brengt zij de zonde voort. En wanneer de zonde voltooid is, baart zij de dood." [Jakobus 1:14,15].


vorige volgendetop

christologie | bijbel | diversen | apologetiek | theologie | wetenschap


Wat vindt u van deze website?
Naam:
Emailadres:
URL:
Anoniem:
A. Zeer goed.
B. Vrij goed.
C. Gaat wel.
D. Vrij slecht.
E. Zeer slecht.
Toelichting: