home > dutch > studies > bijbel > geb5.php


HET VIJFDE GEBOD: Eert uw vader en uw moeder.

Waar de Farizeeërs in de tijd van Jezus te kort deden aan dit gebod en het dus verdraaiden, door te beweren dat een offer aan de tempel en dus aan God, belangrijker was dan het onderhouden en voeden van (oude en nooddruftige) ouders; daar hebben mensen in onze tijd die wars zijn van autoriteit, hun kinderen een vrijheid gegeven die grenst aan oneer.

Sommige vormen van grote families en patriarchale constructies overdrijven dit gebod, door teveel autoriteit toe te kennen aan het hoofd van de familie; er niet genoeg rekening mee houdend dat een man en vrouw een nieuwe onafhankelijke eenheid vormen.
I]   Het vijfde gebod is het enige gebod met een belofte: een lang leven op aarde. In het boek Spreuken belooft een rechtvaardig leven ook rijkdom. Echter, wij leven in de tijd van de Kerk. En haar karakter is in de eerste plaats geestelijk en hemels. Wordt niet bedrogen door mensen die onmiddellijke lichamelijke gezondheid en rijkdom beloven. De roeping van de Kerk is hemels, niet aards. In feite bieden deze predikers een vals evangelie aan . . . God wil jouw hemelse Vader zijn en de Kerk is volgens de bijbel het hemelse Jeruzalem, die onze moeder genaamd is. De Kerk (niet kerk!) bestaat uit alle ware gelovigen waar ze zich ook bevinden en wie ze ook zijn. Ongehoorzaam te zijn aan de hemelse Vader (God Zelf) en aan de hemelse moeder (die tot jou spreekt door ware gelovigen), betekent het verwerpen van de Enige Ware God.

II]    Op die manier geef jij de voorkeur aan ander goden. Jouw god is dat idool, leider of denker die jij voor jezelf hebt gekozen om jou te verlossen. Jouw moeder zijn al die emoties die opgewekt worden terwijl je je hoofddoel nastreeft. Jouw bijbel bestaat uit al die valse raadgevingen die moeten helpen om dat doel te bereiken. Jouw altaar is dat enige doel waarvoor jij je tijd, je geld en uiteindelijk je leven en dat van hen die je nastaan; opoffert in het wereldje van je eigen maaksel.

III]    Zelfs wanneer je alles in Gods Naam doet, eigenlijk impliceer jij dat God ijdel en nutteloos is en dat Zijn Woord geen doel heeft. De Waarachtige God, de God van de gehele bijbel en de moeder van boven, het hemelse Jeruzalem, willen jou rijkdom en eer leren die niet verwelken. Een eeuwige schat kan de jouwe zijn. Een zekere schat in de hemel waar geen dieven zijn en geen roest en bederf. 'Waar uw schat is, daar zal uw hart zijn', leerde de Here ons. Bestaat jouw schat uit aardse goederen en tijdelijke gezondheid? Dan zal je uiteindelijk verliezen.

V]   Als je zo doorgaat met het navolgen van je eigen plannetjes en blijft proberen vrede en rust te vinden door je eigen ideetjes in plaats van door die van God, dan zal God op een dag tegen jou moeten zeggen: "Ga weg van mij, werker van ongerechtigheid!" Jouw eeuwige plaats zal dan 'de poel van vuur' zijn, 'waar wenen en tandengekners' zal zijn en waar 'de worm' van je geweten eeuwig zal knagen en waar het zielevuur nooit uitgeblust zal worden.

VI]    Door gehoorzaamheid aan de waarachtige hemelse Vader en de ware hemelse moeder kan je een eeuwige beloning van geestelijke gezondheid, eer en rijkdom verkrijgen. Laat je leven niet gekarakteriseerd worden door geestelijke leugens. Kijk uit voor valse leringen die je om de tuin zullen leiden en die de Waarheid zullen hullen in mist. Er bestaat slechts een enkele en alleen waarachtige God en daarom bestaat er slechts een enkele Waarheid. 'Ik ben de Weg, en de Waarheid en het Leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij' zei de Here (Joh. 14:6). De ware Kerk wordt de pilaar en steunzuil van de Waarheid genoemd door de apostel Paulus en onze 'moeder'. Die enige waarheid te ontkennen, of een aspect ervan; betekent de Enige en Waarachtige God te verloochenen, of een aspect van het Leven dat Hij je wil geven. Op die manier 'vermoordt' je de Waarheid, of een aspect ervan, in je hart.

VII]    Ongehoorzaamheid aan de hemelse Vader en moeder, betekent geestelijk overspel in je hart met de demonen die achter de leugens staan waar jij in gelooft. 'Beproeft de geesten of ze uit God zijn'.

VIII]   Ongehoorzaamheid aan de hemelse Vader en moeder, betekent dat je iets steelt dat jou niet toebehoort. Je hebt jezelf wijs gemaakt dat je dat en dat moet doen en dat en dat moet bezitten. God moet jou tegenkomen op die weg, want Hij kan jou alleen eren in de mate dat jij Hem gehoorzaamt. 'Ongehoorzaamheid is als de zonde van tovenarij en hardnekkigheid is afgodendienst en slechtheid' berispte de profeet Samuel koning Saul.

IX]    'Zonde is wetteloosheid' en elke zonde gaat tegen God en de Kerk in. 'Hij die mijn geboden heeft en ze houdt, hij is degene die Mij liefheeft en hij die Mij liefheeft zal geliefd worden door Mijn Vader en Ik zal hem liefhebben en zal Mijzelf aan hem openbaren' zei de Here. Elke soort zonde is een leugen die tegen de hemelse 'ouders' ingaat.

X]    Als jij wat dan ook begeert dat tegen de idealen van God voor jou persoonlijk ingaat, dan begeer jij iets dat niet voor jou persoonlijk bedoeld is. Het behoort daarom iemand anders toe. Zoek daarom naar de acceptabele wil van God voor jou persoonlijk. Op die manier zal je zowel je hemelse Vader als je hemelse moeder een plezier doen.


vorige volgendetop

christologie | bijbel | diversen | apologetiek | theologie | wetenschap


Wat vindt u van deze website?
Naam:
Emailadres:
URL:
Anoniem:
A. Zeer goed.
B. Vrij goed.
C. Gaat wel.
D. Vrij slecht.
E. Zeer slecht.
Toelichting: