home > dutch > studies > bijbel > geb4.php


HET VIERDE GEBOD: Gedenkt den sabbatdag, dat gij dien heiligt.

Ook hier hebben mensen de bijbelse bedoeling verdraaid. Sommigen hebben de ware betekenis overdreven en beweren dat Christenen gehouden zijn aan de letterlijke Sabbat (min of meer zoals de Farizeeërs van vroeger en op zaterdag). Anderen hebben de dag des Heren overdreven, de zondag, en passen hierop toe wat in het O.T. voor de Sabbat gold. Maar wat te denken, dan, van het oudtestamentische gebod dat Israelieten verbood om sprokkelhout op de Sabbat te verzamelen? Houden strenge Calvinisten zich hieraan en zetten ze op zondag de verwarming uit! Waarom is het zo moeilijk in te zien dat deze overdreven praktijken ingaan tegen de Christelijke vrijheid? Waarom onderzoeken die Zevende Dags Adventisten en strenge Calvinisten zichzelf niet in het licht van HEEL de Schrift om in te zien dat deze overdreven inzichten gewoon geklungel zijn en vleselijke godsdienst, in feite?

Aan de andere kant, echter, zijn er, meestal nominale Christenen, die afdoen aan de dag des Heren en die maken als elke andere dag. De natuur eist dat de mens een dag rust inlast en welke dag is meer geschikt hiervoor dan de zondag, waarop de Here verrees in overwinning! Welke dag is beter geschikt dan deze om samen te komen met andere Christenen om de Here te gedenken en aangesproken en bemoedigd te worden door Zijn Geest!
I]   De geestelijke betekenis van werken op de sabbatdag, is het doen van je eigen wil in ongehoorzaamheid aan God. Terwijl je rust in de Here je God zou moeten vinden, probeer je je eigen god te zijn.

II]    Daardoor geef je de voorkeur aan andere goden. Je wil eigenlijk je eigen god zijn door je eigen werken in plaats van dat je de Heilige Geest in jou laat werken.

III]    Door je eigen wil te doen maak je jezelf onafhankelijk van je Maker en zo maak je impliciet Zijn Naam ijdel. Je eigen wil doen, is zeggen dat Gods wil ijdel en nutteloos is, terwijl Hij weet wat het beste is voor jou. Hij is de Alwetende. Wat weet jij eigenlijk?

V]   'Zij die door de Geest geleid worden, zijn zonen Gods' zegt de Schrift; maar jij wil tegelijk je eigen 'vader en moeder' zijn. Deze vorm van onafhankelijkheid levert jou automatisch over aan de 'vader van de leugen', dat wil zeggen aan de duivel die door Christus de leugenaar en moordenaar vanaf het begin wordt genoemd. 'Hij is de leugenaar en de vader van hem [die liegt] (Joh. 8:44c)'.

VI]    Jij vermoordt (geestelijk) de waarheid dat er alleen rust is in Christus. Je gaat maar door te proberen rust te vinden door je EIGEN werken.

VII]    Je werken zijn misschien van het hoogste niveau, menselijkerwijs gesproken; maar in Gods ogen zijn zij geestelijk overspel. Jouw zogenaamde rechtvaardigheid is slechts een kleed dat uit smerige lorren bestaat. Echter, de Here God biedt jou een schijnend gewaad van hemelse rechtvaardigheid aan, gebaseerd op geloof in Hem!

VIII]   Eigenlijk doordat je je eigen wil volgt, probeer jij alles dat aan God behoort te stelen en tracht je alle dingen dienstbaar te maken aan je eigen belangen. Maar alles behoort God toe die jou maakte en ook nog eens voor jou betaalde op Golgotha. We moeten onszelf daarom slechts als rentmeesters beschouwen.

IX]    Jij bent aan het liegen aangaande de waarheid dat alleen je Maker rust in jou hart kan geven. Als je zo doorgaat zal je NOOIT rust in je hart vinden. Eeuwige verdoemenis wacht hun die de waarheid ontkennen.

X]    Jij probeert je eigen paradijsje te scheppen. De vrede die jij voor jezelf begeert is de rust die door je eigen activiteiten tot stand moet komen. Je bedriegt jezelf. Er bestaat alleen rust en vrede door totale gehoorzaamheid aan de Here Jezus Christus!


vorige volgendetop

christologie | bijbel | diversen | apologetiek | theologie | wetenschap


Wat vindt u van deze website?
Naam:
Emailadres:
URL:
Anoniem:
A. Zeer goed.
B. Vrij goed.
C. Gaat wel.
D. Vrij slecht.
E. Zeer slecht.
Toelichting: