home > dutch > studies > bijbel > geb3.php


HET DERDE GEBOD: Gij zult den Naam des Heeren uws Gods niet ijdellijk gebruiken.

Het woord 'ijdellijk' hier, komt van een oud Hebreeuws werkwoord dat 'zich vergissen' betekent; vandaar zou 'ijdellijk' vanuit het originele Hebreeuws ook met 'vergissing (door zonde)', of 'ijdelheid (door zonde)' vertaald kunnen worden. Aangezien er geen wijsheid of kracht tegen de Almachtige bestaat.

Dit gebod wordt gemakkelijk ontkracht en ontkent en wanneer men eenmaal vloeken heeft aangeleerd, is het moeilijk afleren. Het kan ook afgezwakt worden door in plaats van het grove G.V.D., andere krachttermen te bezigen tot en met 'jeetje' en 'gossie' toe. Dit alles toont aan dat er wrevel en ergernis in onze harten woont. De idee dat je er maar alles gewoon uit moet gooien, is een leugen. Want het einde is zoek. Zelfbeheersing is een hoogstandje.

Toch kan ook dit gebod overdreven worden, bijvoorbeeld wanneer men op een te voorzichtige wijze de Naam van God vermijdt, of wanneer men erop staat alleen maar He(e)re Jezus te zeggen en nooit gewoon Heer Jezus, of Jezus verwijzende naar Zijn menszijn op aarde (hoewel wij Hem nu niet meer naar het vlees kennen).
I]   Wanneer je vloekt, gebruik je God's Naam ijdel. Dan verwerp je Zijn Al-Heiligheid, Zijn Persoon. Eigenlijk, heel diep in je hart, vervloek je de Ene waarachtige God.

II]    Wanneer je dat doet, geef je de voorkeur aan (een) andere god(en). Je wil dan je eigen god zijn door de afgoden (lees: idealen, ambities, enz.) die je opgericht heb voor jezelf.

IV]    Wanneer je God verwerpt en dat doe je wanneer je vloekt, verwerp je zowel de eeuwige sabbat, rust en vrede voor je ziel, als de tijdelijke sabbat--het rusten van je kwade werken. Het is alleen maar rechtvaardig wanneer de Al-Heilige jou dan ook verwerpt.

V]   Je veracht dan je hemelse Vader en zegt nee tegen het Nieuwe Jeruzalem, de onzichtbare Kerk die uit alle ware gelovigen bestaat.

VI]    Wanneer je vloekt en dus eigenlijk, op dat moment, God verwerpt, dan 'vermoordt' je God in je eigen hart en 'verbrandt' Hem in effigie in je emoties. Dan doe je ook je eigen ziel geweld aan die volkomen afhankelijk is van de Almachtige. Bijt niet de Hand die je voedt.

VII]    Wanneer je vloekt bega je geestelijk overspel tegen God met de duivel, de gevallen engelen en met allen die hetzelfde doen. Jij, een sterveling, bent opstandig tegen je Maker. Demonen vrezen God, maar jij, in je bekrompen en lage bewustzijn, drijft de spot met deze dingen.

VIII]   Je rooft dan de eer en waardigheid verbonden aan God's Naam. Zijn Naam is verheven boven alle naam en waardig om tot in alle eeuwigheid geprezen te worden.

IX]    Je leven en alles waar het voor staat is een leugen. Alleen door God's Naam te eren, zul je verbonden zijn met de Waarheid.

X]    Wat het ook is dat jij begeert in je leven, het is alles gebaseerd op de verlaging van God en verder op zelfverhoging. Maar hij die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden.


vorige volgendetop

christologie | bijbel | diversen | apologetiek | theologie | wetenschap


Wat vindt u van deze website?
Naam:
Emailadres:
URL:
Anoniem:
A. Zeer goed.
B. Vrij goed.
C. Gaat wel.
D. Vrij slecht.
E. Zeer slecht.
Toelichting: