home > dutch > studies > bijbel > geb2.php


HET TWEEDE GEBOD: Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, enz.

Evenals in het geval van het eerste gebod, hebben de mensen ook hier te kort gedaan aan God, of juist Zijn bedoeling overdreven. Moslims hebben dit gebod veranderd in een verbod op kunstzinnige vrijheid. Het afbeelden van mensen, dieren en engelen wordt beschouwd als kwaad. Maar wat hier verboden wordt, is het AANBIDDEN van andere goden naast de enige waarachtige God. Echter, Rooms Katholieken hebben dit gebod verminderd door te beweren dat het vereren van een idool (vooral Maria) een rechtschapen, religieuse bezigheid is.
I]   Wanneer je overdreven eer biedt aan iets, dan maak je het een afgod. Dit gaat automatisch gepaard met schade voor andere gebieden van je leven. Het gaat in tegen het eerste gebod en is een vorm van aanbidding die eerder aan je Maker zelf toekomt.

III]    Elke afgod dingt mee tegen God Die alleen alle eer waardig is. Bedenk dat je Schepper een jaloers God is en het is een beangstigende zaak om in de handen van de levende God te vallen. Gebruik Zijn Naam voor niets anders.

IV]    Dat men de wet zou moeten houden uit dankbaarheid, zet iemand op de verkeerde bodem. 'De letter doodt, maar de Geest (met een hoofdletter) maakt levend!' Men kan niet zijn leden doden die op aarde zijn d.m.v. deze idee. Alleen in totale kinderlijke afhankelijkheid en grondig bewustzijn van zijn eigen zwakheid, kan dit volbracht worden. En dat vergezeld van een diep berouw over zijn eigen staat van bankroet.

V]   God wil een liefhebbende Vader voor je zijn. Maar om dat te bewerken moet je God de plaats toekennen die Hem toekomt.

VI]    Dan snij je de ware bron van het Leven af, God, in je leven; met de schade die daar uit voort vloeit voor alle aspecten van je leven.

VII]    Je pleegt geestelijk overspel met je afgod, waarachter de geesten en overheden van de lucht staan [zie Ef.6].

VIII]   Dan beroof je God van Zijn eer.

IX]    Je liegt over Zijn alheilige Persoon en je noemt leugenachtige geesten waarachtig.

X]    Je begeert goddelijke eer voor jezelf. Want je maakt jezelf één met je afgod(en). Omdat je als een god eer geeft aan je eigen afgod, moet die afgod een uitdrukking zijn van je eigen goddelijkheid.


vorige volgendetop

christologie | bijbel | diversen | apologetiek | theologie | wetenschap


Wat vindt u van deze website?
Naam:
Emailadres:
URL:
Anoniem:
A. Zeer goed.
B. Vrij goed.
C. Gaat wel.
D. Vrij slecht.
E. Zeer slecht.
Toelichting: