home > dutch > studies > bijbel > geb10.php


HET TIENDE GEBOD: Gij zult niet begeren uws naasten huis, gij zult niet begeren uws naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is.

"Maar het tiende gebod kan men toch echt niet overdrijven", kan ik als het ware iemand horen roepen. Maar toch, dat kan! Want wanneer iemand bijvoorbeeld te bang wordt om zijn geld uit te geven, hoewel hij er genoeg van bezit en het begint op te hopen als een vrek met de ziekte van de Mammon; dan overdrijft men het tiende gebod. Maar de apostel Paulus deelt ons mee dat hij het had geleerd om beide met veel en met weinig te leven. Hij was ingewijd in alles. Hij was dus noch een verspillende playboy, noch een vrek die alles ophoopte. Men kan dus, meestal door angst, dit gebod te nauw nemen. Indien ik niet in het raam van een luxe winkel durf te kijken, dan kan dat zijn omdat ik paal en perk aan mijn verkwistingen moet stellen. Maar daarvandaan kan ik mijzelf bang maken met een OVERDREVEN afkeer van wat daar buiten allemaal te halen valt. Ik kan mijzelf te bang maken om te verlangen naar hetgeen van mijn naaste is. Wat ik in plaats van dat zou moeten doen, als ik het dan zonodig moet bezitten; is niet begeren wat van mijn naaste is, maar simpelweg met een gezonde naijver voor hetzelfde ding gaan door ervoor te sparen of door dezelfde eigenschappen te leren.

Het is eenvoudiger om in te zien dat men dit gebod kan afzwakken. In feite, de moderne commercie en het klatergoud dat overal blinkt; lijkt het er wel op te hebben gemunt dat wij allen in de tredmolen van het kapitalisme moeten rennen alsof we zovele ratten zijn gevangen in een labyrint.
I]    Indien je echt je naaste liefhebt, dan zie je hem/haar als een medeschepsel van de Enige en Waarachtige God, je eigen Maker. Eigenlijk is het gehele menselijke ras éne grote familie in het licht van de bijbel. De consequentie daarvan is dat je niet jaloers bent op wat hij/zij is, bezit en/of doet. Als je wel negatieve jaloersheid gevoelt (en niet alle jaloersheid is negatief; er bestaat zo iets als positieve wedijver en beschermende jaloersheid), dan zondig je tegen God Die hem/haar gemaakt heeft tot wat hij/zij is en Die hem/haar gegeven heeft wat hij/zij bezit.

II]   Wanneer je jaloers bent, dan bega je eigenlijk afgoderij met een aspect van het karakter, daden of bezittingen van je naaste. Je begeert hem/haar te zijn, of je begeert wat hij/zij doet of bezit; zonder een gezonde kijk op de grotere waarheid van menselijke vrijheid en rechtvaardigheid.

III]   Op deze manier maak je een karikatuur van Gods Naam. Want God Zelf gunt die persoon haar/zijn karakter, daden en bezittingen. Eigenlijk maak jij jezelf tot God over die persoon.

IV]   In plaats dat je hemelse rust vindt d.m.v. ware liefde en spiritualiteit, wordt je hart verdonkerd en blijft maar rusteloos. Angst en boosheid zijn samengevlochten in je ziel en zij zijn de twee polen tussen welke jij alleen maar verder kan wegzakken, tenzij je vrijgemaakt wordt uit deze vicieuze cirkel en neerwaardse spiraal.

V]   In plaats van je hemelse Vader en Moeder (de Kerk die uit alle ware gelovigen bestaat) te eren, verlang je ernaar om onafhankelijk te zijn van ware, emotionele verantwoordelijkheid en liefdevolle, volwassen en geduldige gemeenschap.

VI]   Er staat geschreven in het goede oude Boek der boeken dat zondigen niet alleen tegen God is gericht, maar wanneer je zondigt, bega je eigenlijk geweld tegen je eigen ziel en heb je de dood lief. Daarom wordt de eeuwige verdoemenis in de hel ook de tweede dood genoemd: eeuwige, geestelijke vervreemding van God Die is Liefde, Licht en Leven. Wanneer je jaloers bent op je naaste, dan DOOD je ware Liefde, Licht en Leven. En jij bent zelf het eerste slachtoffer.

VII]   Dit is ook geestelijk en emotioneel overspel. Het begint allemaal in je hart en door je erop te blijven concentreren zal het vroeger of later resulteren in daden. Jacobus 1:15: 'Dan, de begeerte bevrucht zijnde, brengt de zonde voort en de zonde volbracht zijnde, brengt de dood voort'. In de vorige verzen staat dat God Zelf niet verzoekt, maar 'ieder wordt verzocht door zijn/haar eigen begeerte, naar buiten getrokken wordende en verlokt wordende'.

VIII]   Jaloersheid berooft je van je eigen waardigheid en hindert je in je leven. Het is inderdaad 'dood'. Steel niet van je eigen kostbare leven en van dat van je naaste!

IX]   Jaloersheid is ook een leugen. Het liegt over de vrijheid van je naaste en is een valse voorstelling van alle ware deugd.

X]   Daarom, wees niet jaloers op iets dat je naaste is, doet of bezit. Heb je naaste lief als jezelf. Ware liefde begint met het accepteren van jezelf en van je naaste!


vorige
top

christologie | bijbel | diversen | apologetiek | theologie | wetenschap


Wat vindt u van deze website?
Naam:
Emailadres:
URL:
Anoniem:
A. Zeer goed.
B. Vrij goed.
C. Gaat wel.
D. Vrij slecht.
E. Zeer slecht.
Toelichting: