home > dutch > studies > bijbel > geb1.php

HET EERSTE GEBOD: Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben.

Het menselijk hart is slim genoeg om te zeggen met de lippen dat alle eer aan God toekomt, maar dan bewaart men in zijn hart toch de meeste eer voor zichzelf en zijn ido(o)l(en); of zij nu dingen, gedachten, of mensen betreffen. Dit is te kort doen aan de Here. Zou het ook nog mogelijk zijn om teveel eer aan God te geven op een of andere geslepen manier? Ja, de mensen hebben alles in de bijbel ook overdreven. Elke bewering, theorie of praktijk dat alle eer aan God wenst te geven, maar dat op een manier doet die mensen manipuleert en zelfs tegen andere dingen ingaat die in het Woord van God geschreven staan; die kunnen mogelijk allemaal overdrijvingen zijn, gebaseerd op een of andere aversie veroorzaakt door bijvoorbeeld angst.

Misschien vindt u dit maar vreemd in uw oren klinken. Hoe kun je nu teveel eer aan God geven? Maar als u te streng bent, om maar iets te noemen, in de opvoeding van uw kind en dat in Gods Naam en voor het goede doel; dan geeft u in zo'n geval teveel eer aan God. Begrijpt u? Het is een zaak van balans. In het einde kan alleen de Here Jezus Zelf alle eer aan de Vader doen toekomen. En dat heeft Hij ook gedaan.
II]     Wanneer iemand God niet de waarachtige eer toekent, maar in plaats daarvan die eer deelt met een afgod of de eer helemaal aan (een) afgod(en) geeft; dan begaat men afgodendienst.

III]     In dat geval gebruikt men Zijn Naam voor iets anders (je auto, motor, hobby, enz.) of het nu bewust of onbewust is. Men gebruikt Zijn Naam dan impliciet ijdel.

IV]     Men werkt dan op de geestelijke 'sabbat' en dat in eigenzinnigheid, in plaats van d.m.v. genade en de Heilige Geest en Christus. Men tracht d.m.v. zijn eigen wetten te leven, in plaats van met de middelen die God ter beschikking stelt. Dit geldt ook voor die christenen die menen dat zij de wet uit dankbaarheid moeten houden. Zij hebben de brief aan de Galaten niet zo goed begrepen.

V]    In dat geval is men de hemelse Vader ongehoorzaam en de hemelse moeder, het nieuwe Jeruzalem. De Apostelen zijn voor de Kerk wat de profeten van oudsher voor de Joden waren. En de gemeenschap met medechristenen maakt deel uit van het nieuwe Jeruzalem. Christus noemde ook zij die Gods wil doen Zijn broeders, zusters en moeder.

VI]    In dat geval vermoordt men God in zijn hart--deicide. Men kan God onmogelijk vermoorden, dus doet men zichzelf geweld aan. Maar wij zijn naar Zijn beeld geschapen en volgens Zijn evenbeeld. Hij die tegen God zondigt, doet zijn eigen ziel geweld aan, want hij behoort God toe Die hem maakte en ook nog eens terugkocht door het kostbare bloed van Zijn Zoon.

VII]     Men begaat emotioneel en geestelijk overspel wanneer men niet de volle eer aan God geeft. Daarom moeten wij God zoeken met heel ons hart, met heel onze ziel, met al onze kracht en met al ons verstand!

VIII]    In dat geval beroof je God van de eer die alleen Hem toekomt. Het is eerste klas diefstal op grote schaal.

IX]     Men liegt dan over Zijn waarachtig getuigenis en maakt Hem een leugenaar!

X]    Men begeert iets dat alleen aan God toekomt.


volgende
top

christologie | bijbel | diversen | apologetiek | theologie | wetenschap


Wat vindt u van deze website?
Naam:
Emailadres:
URL:
Anoniem:
A. Zeer goed.
B. Vrij goed.
C. Gaat wel.
D. Vrij slecht.
E. Zeer slecht.
Toelichting: