home > dutch > studies > bijbel > de_tien_geboden_overdreven_en_bedorven.php


De 10 Geboden Overdreven en Verdorven


Wijk niet af van mijn geboden, noch ter rechterhand, noch ter linkerhand (Jozua 1:7)

bederf

rechtvaardigheid

overdrijving

Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben.

van iemand of iets een afgod maken= uiteindelijk jezelf tot god zijn d.m.v. identificatie, jezelf één te maken met je afgod

het navolgen van de waarachtige Christus Jezus ('hij die Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien'; 'Ik ben de Weg en de Waarheid en het Leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij')

van het leegpompen van je hersenen d.m.v. meditatie tot het nastreven van idealen buiten Christus om=het najagen van de regenboog

Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, enz.

van overdreven verbeelding tot het najagen van afgoden

onschuldige en tijdelijke vormgevingen om iets van de godheid uit te leggen, zoals een driehoek of een kamer met drie dimensies

een te strenge vorm van kunstpolitiek

Gij zult den Naam des Heeren uws Gods niet ijdellijk gebruiken.

van te sterke krachttermen tot het directe vervloeken en veroordelen van enige Persoon van de Drie-eenheid

onschuldige krachttermen

overdreven angst om de Naam van God uit te spreken, of te angstig zijn om een krachtterm te gebruiken

Gedenkt den sabbatdag, dat gij dien heiligt.

het opleggen van werkweken van 10 dagen en andere dingen die tegen het normale ritme van de natuur in gaan

het combineren van een natuurlijke en noodzakelijke rustdag met het herdenken van de dood van de Here Jezus

overdreven vormen van superheilige Zondagen

Eert uw vader en uw moeder.

van lichte verachting, via ongehoorzaamheid tot vader- en/of moedermoord

redelijke gehoorzaamheid (God boven alles)

slaafse gehoorzaamheid en idolisatie

Gij zult niet doodslaan (beter vertaald door 'vermoord niet' of 'u zult niet moorden').

van het verwaarlozen, via het psychologisch breken van iemand tot genocide

leven en (rechtvaardig) laten leven

van verwennen tot iemand kapot maken door hem of haar helemaal in de watten te leggen (ook iemand trainen op een overdreven manier zoals de Spartanen)

Gij zult niet echtbreken.

van overspel in je hart, tot volledige orgieën

een rein huwelijk of vrijgezellenstatus

sex alleen voor het verwekken van kinderen, of zelfs zelfmutulatie, het geweldadig veranderen van je lichaam

Gij zult niet stelen.

van helen, via stelen tot overvallen

geven en nemen op een normale manier

(uit)lenen tegen woekerrente

Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste.

mijneed en andere vormen van (verkeerd [sommigen vragen er gewoon om]) liegen, van bedrog tot hersenspoelen

liegen zoals de profeet Micha deed en toch waarheidsgetrouw zijn (vergl. ook Ex.1:16-21)

overdreven waarheidsgetrouwheid, van je hart op de tong via te vroeg klokkenluiden, tot Roomse biecht

Gij zult niet begeren uws naasten huis, gij zult niet begeren uws naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is.

begeerte

onschuldig verlangen

verkeerde vorm van jaloersheid (een rechtvaardige vorm van jaloersheid kan wedijver zijn)Ik ben me bewust van het feit dat legers hun 'doders' hebben en dat geheime diensten hun informanten hebben en dat de politie een bekentenis kan afdwingen of uitlokken. Persoonlijk vind ik dit geen ideale beroepen, maar toch, God heeft het zelfs toegestaan, keer op keer, dat de complete chaos van revolutionaire anarchieën corrupte koningen en koninginnen omver hebben geworpen.


Ik ben me er ook bewust van dat het normaal is in ziekenhuizen en andere inrichtingen om witte leugentjes, of leugentjes om bestwil te uiten tegenover gedementeerden of psychiatrische patienten en daar doen we echt niet moeilijk over. Ook wordt er veel drukte gemaakt onder christenen over militaire dienst en het recht van zelfverdediging. Evenals vasten zijn dit privé zaken die tussen de gelovige en zijn/haar Here moeten blijven.

En zo moeten we oppassen met het stellen van absolute vragen à la Kant. Hij was een Duitse filosoof die redeneerde dat je niet iets moet doen indien je het niet goed kan keuren voor iedereen. Wat slecht is voor sommigen, zou wel eens goed kunnen zijn voor anderen. Natuurlijk geldt dit niet voor absolute waarheden zoals of Christus wel of niet kon zondigen. Maar zelfs dan moeten we voorzichtigheid betrachten met hen die nog niet ingewijd zijn en mogen we niet hard of te hard zijn voor hen die onwetend zijn (behalve wanneer het afvalligen betreft).
top

christologie | bijbel | diversen | apologetiek | theologie | wetenschap


Wat vindt u van deze website?
Naam:
Emailadres:
URL:
Anoniem:
A. Zeer goed.
B. Vrij goed.
C. Gaat wel.
D. Vrij slecht.
E. Zeer slecht.
Toelichting: