home > dutch > studies > bijbel > bijbel.php
Het Boek der boeken is het Levende Woord van de Koning van het Universum!

Om een gezond zieleleven te bereiken behoor je veel te bidden en te danken ('Bid en dank zonder ophouden', staat er; bidden verschaft lucht voor de geest) en daarnaast moet het Woord, de bijbel, rijkelijk in je hart (niet alleen het verstand) wonen. Die twee moeten in evenwicht zijn. Te veel bidden dat niet onder controle staat van de schrift maakt je fanatiek en veel Bijbellezen zonder genoeg gebed, maakt je een Farizeeër.

Verder moet je schrift met schrift vergelijken en niet in de verleiding vallen een enkele Schriftplaats voor zichzelf te laten spreken. Het is een kunst om zoveel mogelijk teksten in harmonie met elkaar te zien. Ook, de bijbel bevat geen tegenstrijdigheden, maar paradoxen.

Verder, wanneer je de bijbel leest is het raadzaam biddend te lezen en de Here om inzicht te vragen. Lees wat er staat, geloof wat er staat en dan heb je wat er staat. En handel er dan naar.

Om verder te komen en te blijven groeien moeten we (Spreuken 2) naar wijsheid speuren als naar verborgen schatten. Volgens dit hoofdstuk zullen we slagen als we volharden. Op een gegeven moment ervaar je dat de Here het zijn beminden als in de slaap geeft (ergens in een Psalm). Er zijn mooie beelden van geestelijke groei in de bijbel. Ruth begint met een paar aren, een voor een. Op een gegeven moment zegt Boaz (betekent 'in HEM is kracht') in het geheim tegen de werkers dat ze af en toe voor Ruth wat moeten laten vallen. Vervolgens legt hij op een keer op haar rug een hele schoof en in het einde krijgt ze hem en al zijn bezittingen. Zo zullen wij in het einde één zijn met Christus en mede-erfgenamen met hem zijn van God. Het beeld van het levende water dat uit de tempel stroomt in Ezechiël is ook zo'n indrukwekkend beeld. In het begin staat het water tot aan je enkels, dan tot aan de knieën, dan tot aan je middel en op een gegeven moment is het een zee waar je niet kan staan. "Wie kent de hoogte en diepte en lengte van de liefde van God", roep je dan uit en je aanbidt.

Happy reading the Word!Overdrijving en Bederf van de tien Geboden

Sprak de Slang Letterlijk?

De 7 Dagen van de Menselijke Geschiedenis en haar 13 Koningen

Geboren tot Heerlijkheid

De 7 Kerken van Openbaring

DE TIEN GEBODEN: een uitleg
"Raadgevingen & Geboden van de Here Jezus in het N.T."

HTLM bestand

PDF bestand"Waarschuwingen & Beloften in de Bijbel"

HTML

PDFtop

christologie | bijbel | diversen | apologetiek | theologie | wetenschap


Wat vindt u van deze website?
Naam:
Emailadres:
URL:
Anoniem:
A. Zeer goed.
B. Vrij goed.
C. Gaat wel.
D. Vrij slecht.
E. Zeer slecht.
Toelichting: