home > dutch > studies > apologetiek.php

1 Pet. 3:15: "Altijd bereid zijnde tot een wederwoord voor ieder die jullie vraagt om een verantwoording over de hoop die in jullie is."
Hoe moet men het Hindoeïsme, het Buddhisme, de Islam en het Judaïsme vergelijken met het Christendom?

De hele mensheid leeft in een modderige put. De Hindoe wordt gezegd dat hij geduldig moet zijn, de vuilheid moet verdragen en verder moet hopen op een betere reïncarnatie. Buddha komt langs en zegt dat je je aan de vijf regels moet houden en verder gelukkig moet zijn in de stront. Mohammed komt langs en zegt je dat je je allerbest moet doen en dat je het onmogelijke moet proberen door naar het paradijs op te klimmen. De Joden wordt gezegd dat ze de tien geboden moeten houden en dat ze verder op God's vergeving moeten hopen. Maar Christus komt langs, daalt naar je af en helpt je persoonlijk om eruit te komen!


Het essentiële verschil tussen religie en een persoonlijke relatie met Christus gebaseerd op de wedergeboorte is dat in alle religies je jezelf moet redden, maar Christus deed het al voor jou. Alles wat je hoeft te doen is Zijn Werk te accepteren; met andere woorden: "Doen of GEDAAN". (Anoniem)


"Ieder Zijn Eigen God?: een pleidooi voor het christelijk geloof in het zgn. postmoderne tijdperk."


Uittreksel van deze studie.

PDF bestand.

HTML weergave.

Paperback (EUR 8,45).

Gebonden exemplaar (EUR 22,95).

top

bijbel | profetie | apologetiek | theologie | wetenschap | diversen
Wat vindt u van deze website?
Naam:
Emailadres:
URL:
Anoniem:
A. Zeer goed.
B. Vrij goed.
C. Gaat wel.
D. Vrij slecht.
E. Zeer slecht.
Toelichting: