home > dutch > samenzwering.php

          Mijn antisamenzweringsgedachten

In verband met de calamiteiten rond 11 september doen sommige samenzweringstheorieën de ronde. Zoals dat de vliegtuigen veel groter hadden moeten zijn dan de zijkanten van de twee torens. Een paspoort van een terrorist was in goede toestand gevonden, terwijl alle andere dingen totaal verwoest waren. De gebouwen konden gewoonweg niet ingestort zijn door de botsing, ondanks al de kerosine. Enzovoorts.

Door de loop der jaren zijn er vele samenzweringstheorieën bedacht over allerlei 'verborgen agenda's'. Koning David had ook een verborgen agenda toen hij samenzwoer met het leger om Uriah te laten doden, de man van Bathseba. Wij allemaal, in feite, hebben verborgen agenda's. Namelijk onze zonden, nog niet aan het licht gebracht door de Heilige Geest aan onze gewetens.

De verborgen agenda's van de Nazi's hebben bestaan, bijvoorbeeld. En de geschiedenis zal onderwijzen wat de hedendaagse samenzweringen zijn, wat die ook zijn. Maar samenzweringstheoristen hebben de neiging om mensen op te ruien en hen te vervreemden van hun christelijke roeping. Zelfs om mensen openlijke vijanden te maken van wie dan ook. Maar de bijbel leert ons dat onze strijd niet tegen vlees en bloed is (Efeze hoofdstuk zes), maar tegen de duistere machten in de lucht.

Een samenzweringstheorie is verspreid in de Verenigde Staten die beweert dat de RKK via de Jazuïeten de hele aarde aan het infiltreren is op alle niveau's. Zij denken dat dit het werkelijke wereldwijde verraad is en dat alle andere samenzweringstheorieën rookgordijnen zijn van wat er echt speelt. Nu elke kerk probeert te groeien. Zo de RKK.

De echte samenzwering is die van de duivel zelf die met zijn verdeel en heers politiek de mensen tegen elkaar opzet. Communisten tegen kapitalisten, Moslims tegen het Westen, kleurlingen tegen blanken, protestanten tegen katholieken, enz. enz. En op deze manier lukt het hem om ons te polariseren en bezit te nemen van onze harten met negatieve gevoelens en gedachten. Bovendien, laten wij christenen acht geven op de bijbeltekst dat onze strijd niet tegen vlees en bloed is, maar tegen demonische machten in de hemelse gewesten.

Curiosity killed the cat. Wij christenen hebben het niet nodig om de diepten van satan te kennen. Wij weten dat de duivel de god van deze eeuw genoemd wordt en dat de wereld in de boze ligt en dat hij de mensenmoordenaar en leugenaar vanaf het begin is; dat is dus wat je kunt verwachten. Wij hebben het niet van node om te weten hoe God, Die oneindig veel groter is dan de duivel, door hem regeert in dit opzicht en natuurlijk ook rechtstreeks in ons en door de ongevallen engelen. Wij hebben het nodig om ons schatten in de hemel te verzamelen en om onze Vorst en God te dienen en te eren en te aanbidden, als onze allergrootste schat. Dit soort super occulte kennis zou ons alleen kunnen verwarren en afleiden; of erger.

Frederik Christophoor Bouter.Wat vindt u van deze website?
Naam:
Emailadres:
URL:
Anoniem:
A. Zeer goed.
B. Vrij goed.
C. Gaat wel.
D. Vrij slecht.
E. Zeer slecht.
Toelichting: