home > dutch > reactie.php

Apostel Paulus: "Dat Gods Woord voortgang mag boeken en mag worden geëerd en dat wij een open deur mogen vinden."


Contactgegevens van Institutio Scripturarum

Als u wenst iets van deze website te verspreiden, ga dan gerust uw gang. Echter, indien u dit op grotere schaal wilt doen, laat het ons dan weten. We zouden kunnen wensen dat u naar de bron verwijst. Het doel van ons werk is niet om winst te maken, maar om de tijdloze wijsheid van de Bijbel beschikbaar te maken zonder er geld voor te vragen. Daarom maken wij onze cursus N.T.-Grieks zoveel mogelijk gratis beschikbaar. Ook geven wij met enige regelmaat boeken weg zonder er geld voor te vragen. Wij hebben voor niets ontvangen en wij geven gratis door.

Echter, onderhavige zondaar vindt dat hij geen recht van spreken heeft (laat staan financiële ondersteuning verdient) en laat het daarom, vanzelfsprekend, aan de wijsheid van de lezer over wat te doen met de informatie alhier aangeboden. Toch word ik gedreven om deze dingen mijzelf voor te houden en aan geïnteresseerden. Let er niet op wie spreekt, maar wat er gesproken wordt...

Contact Info

E-Mail:

Post:

Institutio Scripturarum
F.W. Reitzstraat 69
2806 TR Gouda
The Netherlands

Tel.:

+31-182-511735

PAYPAL

[email protected]

Bankrekening

NL 27 INGB 0009 2830 16

t.n.v. F. C. Bouter

btw-id

NL002250417B17

K.v.K.

29044976

© 1996 -- 2024 ; Institutio Scripturarum - Alle Rechten Voorbehouden.

Wij verwelkomen uw kritische op- en aanmerkingen. Echter, wij kunnen niet een snel en volledig antwoord garanderen.Wat vindt u van deze website?
Naam:
Emailadres:
URL:
Anoniem:
A. Zeer goed.
B. Vrij goed.
C. Gaat wel.
D. Vrij slecht.
E. Zeer slecht.
Toelichting:
Moge de Here God jou zegenen met zijn rijke goedheid en moge Hij iedereen en alles bewaren dat jou dierbaar is.