home > dutch > privacy-policyned.php

- - - PRIVACY Policy- - -

INSTITUTIO SCRIPTURARUM

 1. De Privacy Policy voor Bezoekers geldt voor iedereen die de website www.is888.info bezoekt.

  Beheer:
  De website www.is888.info staat onder beheer van Institutio Scripturarum. De contactgegevens zijn te vinden op deze pagina. Institutio Scripturarum beoogt geen winst in de eerste plaats, maar het zoveel mogelijk gratis verspreiden, waar mogelijk, van christelijke informatie en ideeën voor het geestelijk, emotioneel en intellectueel voordeel van de lezer of luisteraar.

  De gebruiker van onze sites en/of materiaal staat het daarom vrij om op eigen initiatief, maar dan wel op relatief kleine schaal, de informatie gratis door te geven of zelfs te verspreiden. 2. Nieuwsbrief:
  Institutio Scripturarum geeft een eenmaandelijkse nieuwsbrief uit die bestaat uit artikelen gevonden op de website. Dit ezine is gratis en u kunt te allen tijde het abonnement weer afzeggen door op de hiervoor bestemde link te klikken onderaan een verzonden nummer. U kunt u hier opgeven voor het elektronische magazine.
 3. Wet Bescherming Persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG):
  Institutio Scripturarum houdt zich aan de europese richtlijnen met betrekking tot IP-adressen. U bent dus niet persoonlijk te herleiden.

  Wij hebben wel een Google Analytics account, maar gebruiken die maar zelden. We meten de bruikbaarheid van onze site niet naar het aantal bezoekers.
 4. Gegevens van bezoekers:
  Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.is888.info worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie. Institutio Scripturarum zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

  Institutio Scripturarum kan de gegevens die door de klant verstrekt worden onder meer voor de volgende doeleinden gebruiken:

  Het sturen van één of meerdere mails zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan. Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etcetera, waarvan Institutio Scripturarum denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de bezoeker. 5. Cookies:
  Institutio Scripturarum maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van pagina's van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo'n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan Institutio Scripturarum de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.

   Institutio Scripturarum
  • gebruikt Google Analytics-cookies ;
  • heeft een bewerkersovereenkomst met Google gesloten ;
  • gebruikt het content delivery system van Cloudflare dat alleen de eigen ip adressen gebruikt wanneer u aan het surfen bent: uw eigen ip adres wordt automatisch geanonymiseerd;
  • heeft 'gegevens delen' uitgezet;
  • maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.


  De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meestgebruikte moderne browsers geboden. Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser. 6. Vragen:
  Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij Institutio Scripturarum. De contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in lid 1 van deze Privacy Policy. 7. Disclaimer:
  Institutio Scripturarum is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

  De Privacy Policy voor Klanten is een aanvulling op de Privacy Policy voor Bezoekers en geldt voor iedereen die een bestelling plaatst bij Institutio Scripturarum. 8. Gegevens die door de klant verstrekt worden:
  Institutio Scripturarum kan de gegevens die door de klant verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:

  1a Het verwerken van de bestelling.

  1b Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op het bestelde, zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.

  1c Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etcetera, waarvan Institutio Scripturarum denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de klant. 9. Gegevens verstrekken aan derden:

  Gegevens die door de klant aan Institutio Scripturarum zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er is echter een uitzondering op deze regel:
  Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

  Beveiliging:
  De gegevens die de klant aan Institutio Scripturarum verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen. 10. Aanpassing van klantgegevens:
  De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen of te laten wissen. Institutio Scripturarum kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door Institutio Scripturarum voorgeschreven wijze door te geven en in zeldzame gevallen kan legitimatie worden verlangd.Wat vindt u van deze website?
Naam:
Emailadres:
URL:
Anoniem:
A. Zeer goed.
B. Vrij goed.
C. Gaat wel.
D. Vrij slecht.
E. Zeer slecht.
Toelichting: