home > dutch > overons.php

Salomo: "Een goede naam is beter dan kostbare rijkdom."

Pesoonlijke AchtergrondIk ben in het bezit van een BAH in classics (Bachelor of Arts with Honors in Grieks en Latijn) en een MA in classics (Master of Arts in klassieke wetenschappen), respectievelijk van Acadia, 1984, en Dalhousie, 1996; universiteiten in de provincie Nova Scotia aan de oostkust van Canada. De BAH scriptie ging over voor- en nachristelijke theologische en filosofische argumenten. De MA scriptie behandelde huwelijkswetten in de late Romeinse tijd (vierde en vijfde eeuw n.C.). Het maakte onderdeel uit van mijn opleiding om Latijn, klassiek en Koinè Grieks en bijbels Hebreeuws te leren lezen.

Jarenlang heb ik te kampen gehad met zware inzinkingen en neerslachtigheid, maar het lijkt erop dat nu eindelijk, ondermeer door de juiste medicijnen, er een ontwikkeling is ten goede. Het is zelfs zo dat het allerslechtste dat mij overkwam, het beste is geworden. Dank zij God. De winden woeien, de plasregens kwamen, maar het huis was niet op zand gebouwd. Jezus Christus zij de hoogste eer tot in alle eeuwigheden. Want Hij wist precies hoe Hij de tucht en discipline 'des levens' moest doseren. Ik hoop en bid en denk ook wel dat ik de ergste hel achter de rug heb. In ieder geval heeft alles mij meer betrokken bij mijn Maker en mijn naasten en ook heeft het mij objectiever over mijzelf gemaakt.

Ongelooflijk als het is, ook voor mijzelf, maar nu prijs en loof en aanbid ik de Here God voor al de pijn, ellende, lijden en tegenslagen waarmee Hij mij heeft getuchtigd. Nu begrijp ik waarom al deze wederwaardigheden over mij moesten komen. Het was om mij te maken wat ik nu ben. De apostel Paulus zei dat 'door genade ben ik wat ik ben'. Ik zeg dat niet, maar eens zal ik zijn wat ik zijn zal door dezelfde genade!

Vanaf het jaar 1981 heb ik veel tijd gewijd aan het ontwikkelen van een uitgebreide ethische theologie. In verband daarmee maakte ik een antropologische analyse van het menselijk wezen. Op één of andere groene en zonnige woensdag hoop ik de belangrijkste elementen van deze theorieën hier voor u samen te vatten. In feite is er al een begin gemaakt met ethische theologie en dat kunt u bekijken via deze link. En met theoretische antropologie is hier een begin gemaakt.

Nog even een belangrijke opmerking: Let er niet zo zeer op wie schrijft in deze website, maar wat er geschreven wordt!

Getekend: Frederik Christophoor Bouter; Gouda, Holland


Persoonlijke en open brief aan de (mensen)wereld.
Persoonlijk antwoord tegen de samenzweringstheoristen

World Trade Center (foto's genomen in 1996).


Korte blik in het leven van Chris Bouter (MP4; 5 min.; uitzending TV West 2013)

Mijn Zoon Interviewt Mij (MP4; half uur; alleen audio is OK, want ik zie er niet uit!)

Extra Biografische Info

Emails aan een paar kennissen

Pictures of vacations after 2015.

Mijn overwinning op het schaakprogramma Fritz 8 bij een hashgrootte van 800 MB
Verdere inlichtingen

Met uw eventuele vragen, opmerkingen en/of suggesties kunt u terecht bij:

Institutio Scripturarum,
F.W. Reitzstraat 69,
2806 TR GOUDA,
Holland (The Netherlands).

Tel: +31-182-511735
K.v.K.# 29044976

Zend ons uw opmerkingen, ideeën, en/of vragen...

Wat vindt u van deze website?
Naam:
Emailadres:
URL:
Anoniem:
A. Zeer goed.
B. Vrij goed.
C. Gaat wel.
D. Vrij slecht.
E. Zeer slecht.
Toelichting:
Christus Jezus: "Het zou beter zijn wanneer een molensteen om iemands hals gehangen wordt

en dat hij in de diepte van de zee geworpen wordt, dan dat hij één van deze kleinen zou ergeren (tot vallen zou brengen);

want van dezen is het koninkrijk der hemelen!"