home > dutch > numerologie6.php

Diverse Gedachten over Bijbelse Numerologie--VI


In deze zaken moet men onderscheiden tussen natuur en vermogen. Gevallen engelen zijn gevallen van +999 naar +666 wat hun natuur betreft en naar -666 wat de motivatie van hun natuur betreft. Maar wat hun vermogen betreft, kunnen ze wel een miljard zijn. Zo Satan zelf. Ik weet dat ik enorm aan het gissen ben, maar ik vraag me af of Salomo op het dieptepunt van zijn val probeerde om zijn gevallen natuur van +666 om te draaien naar +999 en of hij ervan droomde om zich verder te ontwikkelen tot +1000 om de Messias te worden. Echter, het is niet mogelijk om van een 6 een 9 te maken. Een 9 of een 7 kunnen een 6 worden, wanneer iemand's natuur niet een 8 is. Door Gods genade werd hij hersteld tegen het einde van zijn leven en het werd hem gegeven om de Messias te aanschouwen, ongeveer zoals de aartsvader Abraham de dag van Christus zag (het duizendjarigrijk) en zich erover verblijdde.

Ook oude culturen zoals die van de Grieken, begrepen dat +777 duidde op de volheid van menselijke volmaaktheid. Het is daarom vreemd dat Nebukadnezzar het nummer 7 niet toepaste op zijn standbeeld, zoals beschreven in Daniël 3. Tenzij hij nederig en realistisch genoeg was om te weten dat de gevallen mens in zijn eentje niet een 7 kan bereiken. Daarom moet hij geredeneerd hebben dat het menselijk onmogelijk is om van een 6 een 7 te maken.

Gelukkig voor wedergeboren christenen is het mogelijk om door te groeien naar de volmaaktheid (zoals de apostel Paulus zei: Laten we verder gaan tot de volmaaktheid en dit als de genade van God het toestaat). En zo niet, dan zullen ze in ieder geval de volmaaktheid bereiken bij de opstanding; dat wil zeggen min of meer. Want ze zullen na de Rechterstoel van Christus ook het kwade gedaan in het lichaam moeten wegdragen en niet alleen het goede. Omdat de wedergeboren natuur +888 is, is volmaaktheid een mogelijkheid. En niet alleen dat, tot in alle eeuwigheid zullen de geredden doorgaan met groeien in de Here God. Want God is oneindig en wij zijn eindig en daarom is eeuwige groei niet alleen mogelijk, het zal gewoon plaats vinden. Zelfs in de hel zal er voortgang zijn in begrip en wijsheid, maar vaak als in een onwillige school en in de hemel zal het allemaal speels en natuurlijk zijn.

Het beest zal een nagatieve motivatie hebben van -666, of zelfs van -777. Maar zijn natuur zal een positieve kant hebben van +666. Dit slaat op zijn geest, ziel en lichaam. Zijn vermogens zullen zeer groot zijn, zozeer dat hij grote wonderen kan verrichten. Zoals eerder gezegd, het driedubbele karakter van zijn natuur, wijst ook naar zijn aanspraak op goddelijkheid. En zo zal de antichrist in staat zijn om vuur uit de hemel te doen neerdalen.


Numerologie deel I.


Numerologie deel II.


Numerologie deel III.


Numerologie deel IV.


Numerologie deel V.



Wat vindt u van deze website?
Naam:
Emailadres:
URL:
Anoniem:
A. Zeer goed.
B. Vrij goed.
C. Gaat wel.
D. Vrij slecht.
E. Zeer slecht.
Toelichting: