home > dutch > numerologie2.php

Numerologie van Jezus 888 - Deel III


Adam en Eva waren ieder 777 in de hof van Eden. Dit was een staat van volmaakt evenwicht in ieder menselijk opzicht. Maar het is duidelijk dat het uit het lood geslagen werd door kwade invloeden van buiten.

De eerste menselijke staat van vaste of zekere volmaaktheid, moet 888 zijn, die een beetje lager is dan die van de ongevallen engelen (volgens beide het O.T. en het N.T. werd de Christus een weinig lager dan de engelen [natuurlijk betreffende zijn menselijkheid]); die 999 moet zijn.

Als de grootste filosoof kwam Salomo waarschijnlijk verder dan de apostel Paulus, in ieder geval wat bepaalde zaken aangaat, maar verder dan 666 kwam hij niet (want het zou vreemd zijn dat hij Adam's ongevallen staat evenaarde, laat staan die voorbij streefde; want hoe viel hij dan opnieuw!?). Ook waren zijn jaarlijkse inkomsten 666 talenten goud, alsof met al zijn wijsheid, statie en eer (volgens Christus is een lelie met meer heerlijkheid bekleed) het geheel in het teken van het beest stond, negatief gesproken natuurlijk. Want hij is ook een type van de Christus in het duizendjarige rijk, Die meer dan alleen maar de koningin van Scheba ontvangt met al (onze) vragen voor Hem (Halleluja!).


Maar natuurlijk was de apostel Paulus de grootste theoloog, die onuitsprekelijke dingen had gehoord in het Paradijs (dat in de derde hemel is [de atmosfeer met de 'krachten en machten van de lucht' zijnde de eerste hemel en het universum van de sterren de tweede]) en die kon zeggen dat het evangelie het zijne was (natuurlijk door de Christus aan hem gegeven). Alles wat ik wil zeggen is dat in waarachtige filosofie--de liefde voor wijsheid--Salomo hem te boven ging. Maar natuurlijk als de waarachtige theoloog stelde Paulus dat Christus de Wijsheid van God is geworden en zo gaat de theologie boven de filosofie. Maar ondanks al zijn wijsheid verviel Salomo tot het offeren van zijn zaad aan de Moloch en eindigde hij als een chagrijnige koning die veel te veel belasting hief op zijn volk voor zijn eigen belangen. Hopelijk schreef hij het boek Prediker tegen het einde van zijn leven.


Hier moet gewaarschuwd worden. Het meeste wat filosofie en theologie wordt genoemd, noemt de apostel Paulus terecht leeg bedrog. Laten we nooit vergeten dat 'de vreze van de Here het begin van wijsheid en van kennis is'!


In theorie hadden niet alleen Adam en Eva, maar ook de onuitverkoren engelen door kunnen gaan tot zij hun eigen heiligheid hadden verzekerd (evenals de uitverkoren engelen aan het doen zijn). Geen blaam treft de Schepper hier, noch is het zo dat Adam of Satan een mankement in hun wezen verborgen hadden voor hun achtereenvolgend ten Val komen.

Christus stelde dat een leerling niet boven zijn meester komt (v. Lu. 6: 40). Waarlijk wedergeboren Christenen zullen daarom de vaste staat van 888 bereiken, een positie van menselijke onfeilbaarheid (natuurlijk alleen betreffende de menselijke kant. De geliefde apostel Johannes schreef ook dat wij gelijk Hem zullen zijn, wanneer Hij aan ons geopenbaard zal worden [in alle waarschijnlijkheid wanneer Hij de Gemeente geestelijk huwt net voor het duizendjarige rijk en vanzelfsprekend in de hemel]). Dit zal niet geschieden direct na de Opname en de Opstanding, omdat Christenen dan nog veel te leren zullen hebben.

Natuurlijk betekent dit niet dat zij weer verloren kunnen gaan. Dit is niet eens het geval voor de Opstanding. De Schriftplaats dat in deze tijd wij honderdvoudig zullen ontvangen huizen, broeders, zusters, moeders, kinderen, landerijen met verdrukkingen (vanwege onze daden voor de Opstanding) is hier van toepassing. In deze tijd zullen zij zich ergens tussen de staat van 777 en 888 bevinden.

Eenmaal onsterfelijk geworden en vrijgemaakt van het vlees, zullen ook zij 'weg moeten dragen beide het goede en het kwade gedaan in het lichaam', om zo deze staat van 888 te bereiken. En dit NA de Bema (Rechter-)Stoel (sic!) van de Here Jezus, (zie 2 Kor. 5: 10 daarvoor).


Numerologie deel I.


Numerologie deel II.


Numerologie deel IV.


Numerologie deel V.


Numerologie deel VI.


Wat vindt u van deze website?
Naam:
Emailadres:
URL:
Anoniem:
A. Zeer goed.
B. Vrij goed.
C. Gaat wel.
D. Vrij slecht.
E. Zeer slecht.
Toelichting: