home > dutch > numerologie.php

Numerologie van Jezus' Naam (888) - Deel II


De Griekse letters van Jezus' Naam komen samen op de numerologische waarde van 888. De jota vertegenwoordigt het getal 10, de eta 8, de sigma 200, de omicron 70 en de upsilon 400. Aangezien er twee sigma's zijn in Jezus' Naam, is dit samen 888, omdat in de oude handschriften alleen maar hoofdletters, de zogenaamde majusculen (later uncialen), werden gebezigd en geen eindsigma's. Daarom komt het totaal op 888 en niet op 694.


Jezus zal nageaapt worden door de antichrist als de vertegenwoordiger van het beest met het apocalyptische nummer 666. Jezus is zowel Koning als Hogepriester en deze twee waardigheden zullen geïmiteerd worden door de twee beesten van Openbaring 13. Terwijl Jezus staat voor het nieuwe begin en de ultieme maat van goddelijke volmaaktheid, zal het beest niet hoger komen dan een bijna volmaakte menselijkheid. 6 Is het getal van de mens. In deze bijna menselijke volmaaktheid, zal hij pretenties hebben van goddelijkheid. Vandaar de driedubbele 6.


Wat begon in de menselijke geschiedenis met de geweldenaar Nimrod, zal zijn climax vinden in het beest. De mens wil zichzelf vergoddelijken. Voor de meeste mensen betekent dit dat zij zich identificeren met een führer, hun ster, pop idool, super atleet, of wat dan ook. Maar de Bijbel zegt dat wat hoog is bij de mensen een gruwel bij God is.


Numerologie deel I.


Numerologie deel III.


Numerologie deel IV.


Numerologie deel V.


Numerologie deel VI.


Wat vindt u van deze website?
Naam:
Emailadres:
URL:
Anoniem:
A. Zeer goed.
B. Vrij goed.
C. Gaat wel.
D. Vrij slecht.
E. Zeer slecht.
Toelichting: