home > dutch > noentry-dutch.php

U blijkt de neiging te hebben, om dat wat niet mag en wat verboden is tóch te doen. U had ook kunnen bladeren door miljoenen andere Web pagina's, maar u besloot ongehoorzaam te zijn.

Dit doet ons denken aan een ander voorval...

God schiep een schitterend paradijs en gaf dat aan Adam en Eva. Ze konden alles doen, wat ze maar wilden, of eten waar ze trek in hadden. Het enige bevel, dat God hen gaf was dat ze niet mochten eten van de verboden boom, de Boom der Kennis van Goed en Kwaad. Maar Adam en Eva aten toch van die verboden boom, precies zoals u daarnet deze verboden kamer binnen ging. Ze kozen ervoor om Gods waarschuwing in de wind te slaan.

Toen Adam God ongehoorzaam werd, bracht hij de zonde in de wereld. De zonde bracht een menigte consequenties met zich mee, waarvan de ergste was: de dood. Zonde bracht fysieke en geestelijke dood in de wereld en dit zou de mensheid voor eeuwig van God scheiden.

Maar Jezus Christus, de Schepper, hield zoveel van ons, dat Hij aan het kruis stierf en de straf betaalde voor onze zonde. Hij biedt een ieder van ons vergeving aan. Jezus Christus is de enige weg naar vergeving, zodat we eeuwig in de hemel kunnen leven met God.

We moeten zijn geschenk van vergeving aannemen; vergeving kan niet verdiend worden. Hoe ontvangen we dat geschenk? Geloof in Jezus Christus als uw redder, de enige door Wie we toegang verkrijgen tot de Vader. Het enige dat hiervoor nodig is, is uw geloof. Als u Jezus beter leert kennen zult u ernaar verlangen om zijn wil te doen. We behagen God als we in gehoorzaamheid handelen... dus doe het en zondig niet meer.

De hel bestaat!
Wat vindt u van deze website?
Naam:
Emailadres:
URL:
Anoniem:
A. Zeer goed.
B. Vrij goed.
C. Gaat wel.
D. Vrij slecht.
E. Zeer slecht.
Toelichting: