home > dutch > infoieder.php


      

Ieder Zijn Eigen God?


Een pleidooi voor 'het geloof eens overgeleverd aan de heiligen'.

In dit e-boek probeer ik de hoofddenkwijzen van de mens samen te vatten en ze te weerleggen d.m.v. het Woord van God. Dit werkje kan als een intermediaire inleiding tot mijn ethische theologie gezien worden, de tekeningen over deugden en ondeugden dan als de meest simpele inleiding en de ethische subsite kan beschouwd worden als klas 301.

Dit e-boek is een vurig pleidooi voor het Christelijk geloof in ons tijdperk van zogenaamd Postmodernisme, waarin zoveel ideeën en woorden uitgehold worden door misleidde denkers. Hier introduceer ik de term autotheïsme als een uitleg van de zondeziekte zoals die aan het werk is in de diepste roerselen van onze harten en zielen sinds de zondeval.

Hier kunt u het uittreksel lezen.

PDF bestand.

HTML weergave.

Paperback (EUR 13,95).

Gebonden exemplaar (EUR 32,60).


Wat vindt u van deze website?
Naam:
Emailadres:
URL:
Anoniem:
A. Zeer goed.
B. Vrij goed.
C. Gaat wel.
D. Vrij slecht.
E. Zeer slecht.
Toelichting: