home > dutch > hoofdstukken-ntgrieks.php

Audio Grieks Nieuw TestamentHier kunt u het gehele Nieuwe Testament aantreffen, geproken hoofdstuk na hoofdstuk, in het Koinè Grieks (allemaal popups). Dus, pak een Grieks Nieuw Testament en luister naar de audio bestanden terwijl u de tekst leest. Ik houd er een alternatieve uitspraak op na die min of meer Nederlands-Canadees is; met enkele eigenaardigheden van mijzelf. Terwijl ik het Griekse Nieuwe Testament hardop insprak, merkte ik dat op een beetje natuurlijke manier de woorden in de zinnen accenten kregen die verschilden van die van individuele woorden en dat ze vaak samengingen met de oude accenten. Het doet er niet veel toe, want we weten toch niet precies hoe Koinè werd uitgesproken in de eerste eeuw.Selecteer een Hoofdstuk

Audio Grieks Nieuw Testament

Matthéus

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Markus

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Lukas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Johannes

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Handelingen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Romeinen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 Korinthe

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

2 Korinthe

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Galaten

1 2 3 4 5 6

Efezen

1 2 3 4 5 6

Filippenzen

1 2 3 4

Kolossenzen

1 2 3 4

1 Thessalonicenzen

1 2 3 4 5

2 Thessalonicenzen

1 2 3

1 Timotheus

1 2 3 4 5 6

2 Timotheus

1 2 3 4

Titus

1 2 3

Filemon

1

Hebreeën

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Jacobus

1 2 3 4 5

1 Petrus

1 2 3 4 5

2 Petrus

1 2 3

1 Johannes

1 2 3 4 5

2 Johannes

1

3 Johannnes

1

Judas

1

Openbaring

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Stuur ons uw opmerkingen, suggesties en/of vragen...Wat vindt u van deze website?
Naam:
Emailadres:
URL:
Anoniem:
A. Zeer goed.
B. Vrij goed.
C. Gaat wel.
D. Vrij slecht.
E. Zeer slecht.
Toelichting: