home > dutch > hemelvaart.php


DE HEMELVAART


[Hand.1:6,7,9]Toen zij dan samen gekomen waren vroegen zij Hem, zeggende:'Heer, is het in deze tijd dat Gij het koninkrijk aan Israël herstelt?' Maar Hij zei tot hen:'Het is niet aan jullie om de tijden en gelegenheden te kennen die de Vader in Zijn eigen macht gelegd heeft'. En toen Hij deze dingen gezegd had werd Hij opgenomen terwijl zij toekeken en een wolk nam Hem op uit hun gezichtsveld.Wat vindt u van deze website?
Naam:
Emailadres:
URL:
Anoniem:
A. Zeer goed.
B. Vrij goed.
C. Gaat wel.
D. Vrij slecht.
E. Zeer slecht.
Toelichting: